Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall
lära sig att sätta
upp en virtuell server, installera ett
operativsystem på den,
installera en XAMPP-omgivning, installera ett CMS
och skräddarsy
och administrera helheten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
kapabel att
fungera som administrator för och utvecklare av
ett omfattande
innehållshanteringssystem (Content Management
System, CMS) och
kunna koppla det till andra webbtjänster.

Innehåll

Virtuella servrar
Operativsystem
XAMPP-paket
Wordpress
Drupal
Databaser
Webbtjänster
Webbutiker

Förkunskaper

Internet teknik
Klientprogrammering med JavaScript
Databaser och SQL
Serverprogrammering med PHP
Multimedieproduktion

Litteratur

Kurskompendium

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 13 timmar
  • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger alla projekt med godkänt vitsord.

Lärare

Biström Johnny

Examinator

Biström Johnny

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

v.44 Virtuella och riktiga webbservrar, projekt 1
ut
v.45 Virtuella applikationer, XAMPP-system och
installation
v.46 WordPress, projekt 1 in, projekt 2 ut
v.47 WordPress teknik och struktur
v.48 Drupal , projekt 2
in, projekt 3 ut
v.49 Drupals moduler och extensioner
v.50 Integrering av webbutik och andra
webbtjänster, projekt 3
in
v.51 Resultat, avslutning

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning