Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden skall ha förståelse för mättekniken.

Läranderesultat

Kunna utföra viktigaste audio mätningar

Innehåll

Digital universal mätare
Oskilloskop
Signalkällor
Specialutrustning
Akustiska mätningar

Förkunskaper

Elektroteknik

Kursen ersätter följande kurser

Ingen.

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Delas ut.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Tent

Lärare

Lindqvist Claus

Examinator

Lindqvist Claus

Kursens hemsida

Claus´s folder on people arcada

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-31

Kursens tidtabell

Meddelas senare

Examinationsformer

 • 2014-04-17 - Tentamina
 • 2014-04-17 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning