Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen bör ge en djup förståelse för
videofotografering och den
utrustning som används för alla arbetsfaser i
produktionen av en
film.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att ha
kunskap i de gestaltningsmässiga och tekniska
grunderna i
videoproduktion.

Innehåll

Videokamerans uppbyggnad, videoteknik, hantering
av
videokameran, grundprinciper för bildspråket
(teori och praktik),
använding av editeringsutrustning,
grundprinciperna för editering
(teori och praktik). Kort introduktion till
ljussättning.

Förkunskaper

Datorkunskap, Fotografering och digital
bildbehandling

Litteratur

Roy Thompson: Grammar of the Shot. Focal Press
1995.
Fauer, Jon: Dvcam A practical guide to the
professional system.
Focal Press 2001.
Zettl, Herbert: Video basics 4. Belmont Wadsworth
cop. 2004.
Ward, Peter: Digital video camerawork. Oxford
Focal 2001.
Jackman, John: Lightning for Digital Video &
Television. CMP
Books 2002.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 13 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-31

Examinationsformer

2014-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning