Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to teach the modern
methods of analysing and identifying materials,
in order to successfully apply the taught
techniques
to solve realistic engineering problems.

Läranderesultat

At the end of the course the student is
expected to be able to understand modern
analytical methods used and choose an
appropriate testing method for the analysis and
identification of different materials.

Innehåll

Lectures and theoretical exercises on selecting
analytical methods, spectroscopic methods,
thermal
methods, chromatographic methoods, microscopic
methods and failure analysis.

Laboratory exercises on optical microscopy, UV-
Vis, FTIR, DSC and chromatography.

Förkunskaper

Laboratory Safety for Engineers or Introduction
to University Studies (2017-18 or earlier)

Litteratur

Material provided in itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 21 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 17 timmar
 • Självstudier - 86 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Online exam, lab reports, group project

Lärare

Makkonen-Craig Stewart

Examinator

Makkonen-Craig Stewart

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 09:00 - 12:00 D4109 Material Analysis Lectures Makkonen-Craig Stewart
2021-10-28 09:00 - 12:00 B327 Material Analysis Lectures Makkonen-Craig Stewart
2021-11-02 09:00 - 12:00 B327 Material Analysis Lectures Makkonen-Craig Stewart
2021-11-04 09:00 - 12:00 B327 Material Analysis Lectures Makkonen-Craig Stewart
2021-11-09 09:00 - 12:00 B320 Material Analysis Lectures Makkonen-Craig Stewart
2021-11-11 09:00 - 12:00 B327 Material Analysis Lectures Makkonen-Craig Stewart
2021-11-16 09:00 - 12:00 B327 Material Analysis Lectures Makkonen-Craig Stewart
2021-11-18 09:00 - 12:00 B328 Material Analysis Lectures Makkonen-Craig Stewart
2021-11-23 09:00 - 12:00 D3100 Material Analysis Lectures Makkonen-Craig Stewart
2021-11-25 09:00 - 12:00 Material Analysis Excursion to the University of Helsinki. Come a little before 9:00 to Physicum (https://goo.gl/maps/ic1aGa5PHqfzJPp76). Makkonen-Craig Stewart
2021-11-30 09:00 - 15:00 D3100 Material Analysis Lab exercises Makkonen-Craig Stewart
2021-12-02 09:00 - 15:00 D3100 Material Analysis Lab exercises Makkonen-Craig Stewart
2021-12-07 09:00 - 15:00 D3100 Material Analysis Lab exercises Makkonen-Craig Stewart
2021-12-09 09:00 - 15:00 D3100 Material Analysis Lab exercises Makkonen-Craig Stewart
2021-12-14 09:00 - 12:00 D3100 Material Analysis Failure analysis group project Makkonen-Craig Stewart
2021-12-16 09:00 - 12:00 B327 Material Analysis Failure analysis group project presentations Makkonen-Craig Stewart

Kurs och studieplanssökning