Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom
Film och Media
A. KREATIVITET
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom
kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap

 • Du har grundläggande kunskap i vad produktion av
  medieinnehåll för olika genrer innebär.
 • Du har grundläggande kunskap inom
  flerkameraproduktion.
 • Du visar fördjupad kunskap i grunderna inom
  video och audioteknik.

Färdighet

 • Du kun de viktigaste begreppen och processerna
  för att på en grundläggande nivå skapa
  audiovisuellt material inom olika genrer.
 • Du kan hantera basutrustning och har övat på
  olika funktioner inom flerkameraproduktion.
 • Du har grundläggande färdigheter för
  produktionsarbete i större produktionsgrupper.

Förhållningssätt

 • Du förstår assistentskapets och ledarskapets
  roll i skapande verksamhet.
 • Du anpassar din kreativitet för att tillsammans
  nå gemensamma målsättningar i större grupp.

Innehåll

Kursens upplägg innehåller olika typer av uppdrag
och planering och produktion av längre
produktioner delvis sker parallellt med snabb
produktion i nyhetsmiljö och introduktion i
flerkamera. Kursen avslutas med en reflekterande
och summerande del.

Närmare beskrivning av upplägget ges senast vid
kursstart.

Förkunskaper

För deltagande i kursen måste studenten fylla
följande behörighetskrav:

 1. Studenten har avlagt kursen MK-2-165 (0) -
  Reportage och inslag eller har framvisat
  dokumentation på annan motsvarande utbildning som
  visar att studenten inser teamarbetets betydelse
  och inom givna produktionsmässiga ramar är
  förmögen att producera audiovisuellt material i en
  multimedial redaktionsmiljö.

Mer information

Angående närvaro i kursen:

 • Obligatorisk närvaro (80%, frånvaro med anmälan
  på förhand)
 • Observera att närvaro är en förutsättning för
  fungerande gruppdynamik i kursen.
 • Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val
  för kursverksamheten och kan föranleda
  kompenserande uppgifter.
 • Feedbacktillfällen och presentationer kräver
  närvaro för rättvis ventilering av
  arbetsprestationerna.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart.
All kurslitteratur finns tillgänglig i
elektronisk form eller på Arcadas bibliotek.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att den studerande
blir godkänd i alla delmomenten i kursen:

Deltagande och aktivitet
Godkända (samtliga) övningsuppgifter och inlämnade
rapporter
Deltagande i kursproduktioner

Som grund för bedömning i kursen ligger
genomförandet av färdighetsprov (kursproduktioner)
och inlämningsuppgifter. Förmåga till att arbeta i
grupp och reflektion över produktionsprocesserna,
samt aktivitet under föreläsningarna, kan påverka
vitsordet.

Lärare

 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Nordström Fred
 • Räisä Tiina

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

 • 2019-08-15 - Demonstrationer och presentationer
 • 2019-08-15 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-04-05 12:15 - 14:00 Medieproduktion kick off Zoom-länk publiceras på Itslearning. Grabber Klaus
Nordström Fred
2022-04-07 09:00 - 12:00 Socåkom Medieproduktion Smocka planeringstillfälle. OBS! Start kl. 9.00 på Soc & Kom, Snellmansgatan 12. Grabber Klaus
Räisä Tiina
2022-05-10 09:15 - 16:00 A211 Medieproduktion Introduktion till flerkamera teori. Ersättande föreläsning för den som uteblev 8.4. Grabber Klaus
Nyroos Jenny
2022-05-12 08:00 - 21:00 A206 Medieproduktion
2022-05-12 09:00 - 18:00 A211 Medieproduktion Introduktion till flerkamera, övning. Grabber Klaus
Hallgren Niclas
Lönnfeldt John
Nordström Fred
Nyroos Jenny
2022-05-13 09:00 - 18:00 A211 Medieproduktion Introduktion till flerkamera, övning. Grabber Klaus
Hallgren Niclas
Lönnfeldt John
Nordström Fred
Nyroos Jenny
2022-05-16 09:00 - 18:00 A211 Medieproduktion Introduktion till flerkamera, övning. Grabber Klaus
Hallgren Niclas
Lönnfeldt John
Nordström Fred
Nyroos Jenny
2022-05-19 09:15 - 16:00 A309 Medieproduktion Presentation och utvärdering. Grabber Klaus
Räisä Tiina

Kurs och studieplanssökning