Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande
förståelse för hur inspelningar förbereds, hur
budget och finansiering går till samt de
juridiska aspekterna gällande avtal som reglerar
såväl upphovsrättigheter som arbetsgivaransvar
och andra överenskommelser.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att utföra de uppgifter som krävs för
förproduktionen av en 5-10 minuters kortfilm.

Innehåll

Produktionsflödet
Förproduktion
Produktionsledarskap
Budget och finansiering
Produktionsjuridik

Förkunskaper

Deltagaren bör ha avlagt kursen Introduktion till
medieproduktion eller kan framlägga dokumenterat
bevis på motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatisk 80% närvaro.
Eventuella uppgifter som inte inlämnats på givet
datum bör vara inlämnade senast 2 veckor efter
andra periodens slut.

Observera att för andra inriktningar än
producentskap rekommenderar vi att kursen tas
tidigast på tredje läsåret.

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Utför givna uppgifter och presentationer
80% närvaro vid schemalagda föreläsningar

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Engebretsen Nanna

Examinator

Engebretsen Nanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (4 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2021-09-07 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2021-09-14 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2021-09-21 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2021-09-28 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2021-10-05 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2021-10-12 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Produktionsplanering Engebretsen Nanna
2021-10-19 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Produktionsplanering Engebretsen Nanna

Kurs och studieplanssökning