Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå ljudets berättarfunktioner och ljudets roll i drama och dokumentärfilmer.

Studeranden är bekant med professionell programvara (Pro Tools) och teknisk utrustning för ljudupptagning samt bearbetning.
Studeranden kan jobba på fältet som bommare och ljudtekniker.
Studeranden kan göra foley och banda in dubb.
Studeranden kan självständigt jobba i ljudstudion.

Läranderesultat

Målsättningen med kursen är att lära sig använda ljud som en berättarelement som stöder filmens historia, bildberättande och
skådespeleri.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktionslektion där studeranden får råd och idéer som underlag för kursen. Efter det behandlas ljud- och berättartekniska aspekter av ljudarbetet under gemensamma föreläsningstillfällen.

Studeranden bedriver självstudier genom ljuddramaturgiskt orienterad litteratur och håller på basen av litteraturen en presentation för de övriga deltagarna, där två eller flera ljuddramaturgiska teorier används för att analysera ljud i en sekvens ur en film.

Studeranden deltar som ljudplanerare och/eller ljudtekniker i planeringen, inspelningen och postproduktionen av en fiktionsfilm. Studeranden har möjlighet till praktikhandledning. Studeranden förväntas föra arbetsdagbok där hen beskriver och analyserar dokumentärfilmprocessen ur ljudberättandets, inspelningsteknikens och arbetsmetodikens synvinklar. Studeranden skall också reflektera över hens egen arbetsinsats och roll i processen. Arbetsdagboken lämnas till bedömning efter feedbacktillfället i slutet av kursen.

Förkunskaper

Introduktion till medieproduktion.
MK-2-113

Litteratur

David Bordwell & Kristin Thompson: Film Art - An Introduction,
kapittel "Sound in the Cinema". McGraw Hill 1997, 2001, 2004
el. nyare upplagan.

Larry Sider & Diane Freeman: Soundscape. The school of sound
lectures 1998-2001. Wallflower Press 2003.

David Sonnenschein: Sound Design. The Expressive Power of
Music, Voice, and Sound Effects in Cinema. Michael Wiese
Productions 2001.

Rick Altman: Sound Theory, Sound Practice. Routledge 1992.

Elisabeth Weis & John Belton (eds.): Film Sound: Theory and
Practice. Columbia University Press 1985.

Pauline Reay: Music in Film - Soundtracks and Synergy.
Wallflower Press 2004.

Tomlinson Holman:
Surround Sound, 2008.

John Purcell:
Dialogue Editing for Motion Pictures, 2007.

Vincent LoBrutto:
Sound on Film - Interviews with Creators of Film Sound, 1994.

Vanessa Theme Ament:
The Foley Grail, 2009.

Ric Viers:
The Sound Effects Bible, 2008.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Basgruppsarbete - 28 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 16 timmar
 • Självstudier - 14 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Närvaro på lektioner och demonstrationer. Utförda uppgifter och deltagande i övningar.

Lärare

 • Lindfors Kauko
 • Lönnfeldt John

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (7 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 10:15 - 13:00 A206 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-01 10:15 - 16:00 A206 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-03 10:15 - 16:00 A206 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-07 10:15 - 16:00 A210 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-08 10:15 - 16:00 A210 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-10 10:15 - 12:00 A309 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-14 10:15 - 16:00 A210 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-15 10:15 - 16:00 A210 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-17 10:15 - 16:00 A206 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-21 10:15 - 16:00 A210 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-22 09:15 - 12:00 A206 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-24 09:15 - 12:00 A206 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-28 10:15 - 16:00 A210 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-29 10:15 - 16:00 A210 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-09-29 10:15 - 16:00 A206 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2021-10-01 13:15 - 16:00 A309 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-10-05 10:15 - 16:00 A207 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-10-06 10:15 - 16:00 A207 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-10-08 10:15 - 16:00 A309 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-10-15 13:15 - 16:00 A309 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-10-19 10:15 - 16:00 A210 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-10-20 10:15 - 16:00 A210 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
2021-10-22 10:15 - 16:00 A206 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2021-10-26 10:15 - 12:15 A206 Ljudarbete: Ljud på fält och postproduktion Lindfors Kauko

Kurs och studieplanssökning