Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att börja SE
LJUSET, förstå hur ljuset och ljusbilden kommer
till "måla med ljuset". Förstå olika
ljuskällors karaktär, få dem under kontroll och
utnyttja dem berättarmässigt.
Kunna reflektera och diskutera ljuset och
ljussättning med sina kolleger och inse att man
startat en resa där man alltid kan lära sig
mera.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall studenten ha kunskap om
ljussättning som berättarelement. Kunna ljussätta
en bild/filmscen efter en viss stil eller genre.
Förstå använd terminologi samt behärska
arbetsredskapen ur en säkerhetsaspekt.

Innehåll

Analys av måleriet ur en ljussättningsaspekt.
Individuella övningar.
Fördjupning i exponering, kontrastomfång och
dynamik i både ljussättning och kamera.
Kursen innehåller en kamera-assistent workshop.
Kursen ger möjlighet att öva ljussättning på
egen tid.

Förkunskaper

Introduktion till medieproduktion.

Kursen ersätter följande kurser

Ljussättning och postproduktion

Mer information

Kursen har begränsat antal deltagarplatser. Foto
och klipp studenterna har förtur när platserna
fylls, därefter Manus och regi studenterna. En
rekomendation är att Manus och regi skulle ta
kursen under sitt tredje studieår.

Litteratur

BROWN, BLAIN: 2002. Cinematography, theory and
practice.
Imagemaking for cinematographers, directors and
videographers. Focal Press
Diverse konstböcker inom måleriet, design,
arkitektur och fotografi

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 60 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Genomförda individuella uppgifter.
Obligatorisk närvaro på föreläsningar och
ljussättningsövningar
(80%)
Ett skriftligt prov hålls i slutet av kursen om
saker vi gått igenom under kursen. Provt
beaktas i bedömningen av vitsord.
Studenten har möjlighet att göra övningar på
egen tid, dessa beaktas i bedömningen.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Hill Marika
 • Nordström Fred

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (8 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-07 10:00 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2021-09-08 10:00 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2021-09-21 10:00 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2021-09-22 10:00 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2021-10-05 10:00 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2021-10-06 10:00 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2021-10-13 09:00 - 12:30 B328 Foto och Klipp: Ljussättning Hill Marika
2021-10-19 10:00 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Robert
2021-10-22 10:00 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
2021-10-26 09:15 - 15:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Hill Marika
2021-10-27 13:00 - 16:15 B328 Foto och Klipp: Ljussättning Hill Marika

Kurs och studieplanssökning