Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden kan skriva och analysera kortfilms manus.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att behärska de centrala begreppen inom manus, samt att tillämpa dessa i sitt eget skrivande.

Litteratur

Välj någon av följande titlar:

Fredrik Lindqvist (2009): Att Skriva Filmmanus
Stockholm, Adastra Media

McKee, Robert (1999) Story - Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting.
London: Methuen.

Syd Field (1984): The Screenwriter's Workbook
New York, Dell Publishing

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1:Inlämnat och bearbetat manus för kortfilm
Examination 2: 80% deltagande och deltagande i kursens samtliga uppgifter: Skrivövning 1&2, Researchövning 1&2, Manusversion 1&2

Lärare

 • Blomqvist Arn-Henrik
 • Nordström Robert

Examinator

Blomqvist Arn-Henrik

Antal kursplatser

Ingen begränsning (7 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 09:15 - 12:00 A311 Manus och Regi: Manus för fiktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-01 09:15 - 12:00 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-14 13:00 - 16:00 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-15 13:00 - 16:00 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-28 09:15 - 12:00 A311 Manus och Regi: Manus för fiktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-10-19 09:15 - 12:00 Manus och Regi: Manus för fiktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-10-27 13:15 - 16:00 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-11-08 09:15 - 11:45 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-11-22 09:15 - 11:45 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Blomqvist Arn-Henrik
2021-12-20 10:15 - 14:00 D4109 Manus och Regi: Manus för fiktion Läsning av manusen! Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66774653305 Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning