Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fokusera på det
fiktiva berättandet i teorin och praktiskt.
Tyngdpunkten är att skapa en produktionsprocess där
studenterna är i ansvarsposition inom sin egen
inriktning: ljud, regi, producent, foto o.klipp och
att samarbete mot ett gemensamt mål.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenterna kunna ta
del i en fiktionsfilms produktionsprocess.
Studenterna känner till fiktionsfilmens olika
produktionsfaser och klarar av att planera och och
förverkliga en produktion utifrån den egna
inriktningen.

Innehåll

Inom ramen för kursen producerar studenterna egna
kortfilmer. Kursen delas upp enligt en
filmproduktions olika faser: pre-produktion,
produktion, post-produktion. Kursen innehåller
allt vad gestaltning av ett manus till film
innebär. Tex. i pre-produktionen: nedbrytning av
manus, budgetering, bildberättande,
ljuddramaturgi, stildiskussioner, val av
inspelningsplatser, rollsättning,
skådespelarövningar osv. Under produktionen sker
ett samskapande mellan studenterna där alla har en
given ansvarsroll i en kortfilmsproduktion. För
foto och klipp studenterna kan det vara
ansvarsområden som foto, klipp, gaffer, B-foto.
Ansvarsområdet och uppgiften bestäms med
inriktningsansvariga lärare. Studenterna fungerar
också i assistentfunktion under varandras filmer.
Postproduktionen innehåller editering,
ljudbearbetning och slutlig färgsättning och ljud
mix av filmen. Handledning sker både gruppvis och
individuellt under alla faser. Studenterna ordnar
en gemensam premiär av de kortfilmer som gjorts
under kursen.
Kursen innefattar också en assistentperiod där
studenterna fungerar som assistenter i kursen
Slutproduktion som är tredje årets studenters
produktionskurs.

Lärarkollegiet väljer teammedlemmarna till
filmteamen. Detta sker under de första dagarna av
kursen. Anmälan till kursen bör ske i god tid före
denna tidpunkt för att man skall vara med i det
valet.

Förkunskaper

Introduktion till medieproduktion. Visuellt
berättande eller motsvarande kunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Fiktion 1

Mer information

Inriktningsansvariga lärare gör gruppindelningen,
för att det skall vara möjligt så bör studenterna
vara anmälda till kursen före kursens start.
Kommunikationen och informationen ges på kursen
via mail och Itslearning.

Obligatorisk närvaro under handlednings tillfällen
under produktionsprocessen, pitchtillfällen och
utvärderingen av filmerna.Närvaro minst 80% av
teoritimmarna.

Litteratur

Inriktningsansvarig lärare ger kurslitteratur som
stöd till studenternas produktioner.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 70 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Utvärdering av kortfilmerna

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten har en
ansvarsfunktion i en kortfilmsproduktion.
De individuella handledningstillfällena under hela
produktionsprocessen med inriktningsansvarig
lärare tas också i beaktande i bedömningen av
kursen. I samband med den färdiga filmen
överlämnar studenten en skriftlig reflektion över
vad som varit den stora utmaningen under processen
utifrån den egna inriktningen. Reflektionen skrivs
efter given designe som finns på Itslearning och
lämnas in på given plats på Itsleraning.

Bedömningsgrunder för Fiktivt berättande:

Deltagande under handledningen, pitchar,
utvärderingar, check points.

En bedömning av studentens ansvarsroll inom
gruppen och gruppdynamiken.

En bedömning av produktionen utifrån studentens
inriktning.

En bedömning av produktionen som helhet.

Studentens inlämnade reflektionen.

Bedömningen av studenterna görs tillsamman av
inriktningspesifika lärare under ett vitsordsmöte.
Inriktningspesifik lärare representerar sina
studenter.

Lärare

 • Blomqvist Arn-Henrik
 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Lönnfeldt John
 • Löv Monica
 • Nordström Robert

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Förutom de tider som är inbokade i Arbs tillkommer
individuella handledningstillfällen.

Kursanmälningstid

2021-11-24 till 2021-12-15

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-11 10:00 - 16:00 Pitch 1 Pitch 1. Vision och Drömmar. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65937541312 Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-01-18 10:00 - 16:00 handledning inför produktion Handledning inför produktion. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67824822445 Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-01-21 09:15 - 11:30 Fiktivt berättande - första hjälpen övningar Föreläsningen hålls på Teams. Länken här under. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGMwMTE0ZjItNTJiMy00OGI5LThjNmUtMGQyOTc3YmQyMjRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3%22%2c%22Oid%22%3a%2201cb44e3-212d-4d6b-bb6a-b93b7866281b%22%7d Löv Monica
2022-01-25 10:00 - 16:00 handledning inför produktion Handledning inför produktion. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67019185938 Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-02-01 10:00 - 17:00 handledning inför produktion Handledning inför produktion. Info om tid och plats på Itslearning Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/3250220531 Meeting ID: 325 022 0531 Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-02-08 10:00 - 16:00 handledning inför produktion Handledning inför produktion. Info om tid och plats på Itslearning Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-02-15 10:00 - 16:00 Pitch 2 Pitch 2. Produktion och Verklighet Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/3250220531 Meeting ID: 325 022 0531 Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-02-22 10:00 - 16:00 A309 handledning inför produktion Handledning inför produktion. Info om tid och plats på Itslearning Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-02-26 09:00 - 20:00 assistentperiod assistenperiod. Mera info om assietentperioden finns på kursens Itslearningsida. Nordström Robert
2022-02-27 09:00 - 20:00 assistentperiod assistenperiod. Mera info om assietentperioden finns på kursens Itslearningsida. Nordström Robert
2022-02-28 09:00 - 20:00 assistentperiod assistenperiod. Mera info om assietentperioden finns på kursens Itslearningsida. Nordström Robert
2022-03-01 09:00 - 20:00 assistentperiod assistenperiod. Mera info om assietentperioden finns på kursens Itslearningsida. Nordström Robert
2022-03-02 09:00 - 20:00 assistentperiod assistenperiod. Mera info om assietentperioden finns på kursens Itslearningsida. Nordström Robert
2022-03-03 09:00 - 20:00 assistentperiod assistenperiod. Mera info om assietentperioden finns på kursens Itslearningsida. Nordström Robert
2022-03-04 09:00 - 20:00 assistentperiod assistenperiod. Mera info om assietentperioden finns på kursens Itslearningsida. Nordström Robert
2022-03-05 09:00 - 20:00 assistentperiod assistenperiod. Mera info om assietentperioden finns på kursens Itslearningsida. Nordström Robert
2022-03-06 09:00 - 20:00 assistentperiod assistenperiod. Mera info om assietentperioden finns på kursens Itslearningsida. Nordström Robert
2022-03-15 09:00 - 20:00 A211 Förberedelser inför inspelning Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-03-16 09:00 - 20:00 A211 Förberedelser inför inspelning Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-03-17 09:00 - 20:00 A211 Förberedelser inför inspelning Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-03-19 09:00 - 20:00 A211 Inspelningsperiod Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-03-20 09:00 - 20:00 A211 Inspelningsperiod Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-03-21 09:00 - 20:00 A211 Inspelningsperiod Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-03-22 09:00 - 20:00 A211 Inspelningsperiod Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-03-23 09:00 - 20:00 A211 Inspelningsperiod Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-03-24 09:00 - 20:00 A211 Inspelningsperiod Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-03-25 09:00 - 20:00 A211 Inspelningsperiod Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-03-26 09:00 - 20:00 A211 Inspelningsperiod Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-03-27 09:00 - 20:00 A211 Inspelningsperiod Inspelningsperiod, mera info finns på Itslearning Nordström Robert
2022-04-05 10:00 - 16:00 Inspelningsutvärdering Inspelninmgsutvärdering gruppvis. Tidtabell finns på Itslearning. Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-04-12 10:00 - 16:00 A309 Check postproduktion Handledning inför produktion. Info om tid och plats på Itslearning Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-04-19 10:00 - 16:00 A309 Check postproduktion Handledning inför produktion. Info om tid och plats på Itslearning Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-04-26 10:00 - 16:00 Check postproduktion Handledning inför produktion. Info om tid och plats på Itslearning Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-05-03 10:00 - 16:00 A309 Check postproduktion Handledning inför produktion. Info om tid och plats på Itslearning Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-05-10 10:00 - 16:00 Check postproduktion Handledning inför produktion. Info om tid och plats på Itslearning Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-05-17 10:00 - 16:00 A309 Check postproduktion Handledning inför produktion. Info om tid och plats på Itslearning Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert
2022-05-31 09:15 - 17:00 A211 Utvärdering Utvärdering Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning