Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Ingår huvudsakligen i följande yrkesspecifika kompetenser:
A. KREATIVITET
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
D. PROFESSIONELL SAMVERKAN

Läranderesultat

Kunskap

 • Du har grundläggande kunskap om vad produktion av medieprodukter innebär.
 • Du kan grunderna i video- och audioteknik.
 • Du kan grunderna i berättartekniker för att göra en fortsatt kreativ verksamhet möjlig.

Färdighet

 • Du kan de viktigaste produktionsprocesserna för audiovisuell produktion.
 • Du kan de grundläggande begreppen inom audiovisuellt berättande.
 • Du hanterar basutrustning i enkameraproduktion och har bekantat dig med central programvara för efterarbete av audiovisuellt material.
 • Du har grundläggande färdigheter för produktionsarbete i grupp.

Förhållningssätt
-Du anpassar din skapande verksamhet till en given beställning
-Du anpassar din kreativitet för att tillsammans nå gemensamma målsättningar i grupp.

Innehåll

Föreläsningar samt praktiska övningar i att producera innehåll, bild och ljudmaterial samt hantering av materialet i postproduktionssammanhang. Dessutom ges inblick i produktionspersonalens olika uppgifter, produktion inom media i olika former samt produktionsprinciperna för skolproduktioner på Arcada.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Angående närvaro i kursen:

 • Observera att närvaro på föreläsningar är en förutsättning för fungerande gruppdynamik i samband med gruppverksamheten i kursen.
 • Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val för kursverksamheten och kan föranleda kompenserande uppgifter.
 • Grupparbetstillfällen, feedbacktillfällen och presentationer kräver närvaro för rättvis ventilering av arbetsprestationerna.

Litteratur

Ges vid kursstart

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 100 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Work Shops - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Deltagande och aktivitet
Godkända övningsuppgifter
Godkänd tentamen och färdighetsprov

Som grund för bedömning i kursen ligger vitsordet i tentamen. Utförande av övningsuppgifter, färdighetsprovet (kursproduktion) och deltagande och aktivitet under föreläsningar samt workshop kan påverka vitsordet.

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Lönnfeldt John
 • Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-25 09:15 - 12:15 A311 Introduktion till medieproduktion Kick off Nordström Fred
2021-10-25 12:45 - 16:15 F249 Introduktion till medieproduktion Introduktion till medieproduktion Engebretsen Nanna
2021-10-26 12:30 - 16:00 A311 Introduktion till medieproduktion FOTO 1 Nordström Fred
2021-10-27 12:15 - 16:00 A311 Introduktion till medieproduktion FOTO 2 Nordström Fred
2021-10-28 13:15 - 16:00 E387 Introduktion till medieproduktion Ahonen Mirko
2021-10-29 09:15 - 12:00 A311 Introduktion till medieproduktion Ljudlektion 1 Lindfors Kauko
2021-11-01 12:15 - 16:00 F249 Introduktion till medieproduktion Introduktion till medieproduktion Engebretsen Nanna
2021-11-02 09:15 - 12:30 A311 Introduktion till medieproduktion FOTO 3 Nordström Fred
2021-11-02 13:15 - 16:00 E387 Introduktion till medieproduktion Online media Ahonen Mirko
2021-11-03 13:15 - 16:00 A311 Introduktion till medieproduktion Ljudlektion 2 Lindfors Kauko
2021-11-04 09:15 - 14:00 A311 Introduktion till medieproduktion FOTO 4 Nordström Fred
2021-11-05 13:15 - 16:00 A311 Introduktion till medieproduktion Ljudlektion 3 Lindfors Kauko
2021-11-08 13:15 - 16:00 E387 Introduktion till medieproduktion Online media Ahonen Mirko
2021-11-09 09:15 - 12:00 Introduktion till medieproduktion Reserverad tid för utförande av uppgift Nordström Fred
2021-11-09 12:45 - 16:15 F249 Introduktion till medieproduktion Introduktion till medieproduktion Engebretsen Nanna
2021-11-10 13:15 - 16:00 E387 Introduktion till medieproduktion Online media Ahonen Mirko
2021-11-11 12:15 - 16:30 A309 Introduktion till medieproduktion FOTO 5 Nordström Fred
2021-11-12 09:15 - 12:00 A311 Introduktion till medieproduktion KLIPP 1 Grabber Klaus
2021-11-12 13:15 - 16:00 A311 Introduktion till medieproduktion Ljudlektion 4 Lindfors Kauko
2021-11-15 12:15 - 16:00 F249 Introduktion till medieproduktion Introduktion till medieproduktion Engebretsen Nanna
2021-11-16 09:15 - 16:00 Introduktion till medieproduktion WORKSHOP ROTATIONER Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2021-11-16 09:15 - 16:00 A206 Introduktion till medieproduktion Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2021-11-16 09:15 - 12:00 E254 Introduktion till medieproduktion IMP workshop Engebretsen Nanna
2021-11-16 12:15 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion IMP workshop Engebretsen Nanna
2021-11-17 09:15 - 16:00 Introduktion till medieproduktion WORKSHOP ROTATIONER Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2021-11-17 09:15 - 16:00 A206 Introduktion till medieproduktion Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2021-11-17 09:15 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion IMP-Workshop Engebretsen Nanna
2021-11-18 09:15 - 16:00 Introduktion till medieproduktion WORKSHOP ROTATIONER Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2021-11-18 09:15 - 16:00 A206 Introduktion till medieproduktion Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2021-11-18 09:15 - 16:00 A309 Introduktion till medieproduktion IMP-Workshop Engebretsen Nanna
2021-11-30 08:15 - 13:00 A510 Introduktion till medieproduktion Inspelning IMP
2021-12-13 09:15 - 16:00 A313 Introduktion till medieproduktion Möjlighet till handledning i klipp av kursproduktionen. OBS! Alla grupper eller deltagare måste alltså inte vara på plats hela tiden. Närmare info om produktionen ges under kursen. Grabber Klaus
2021-12-14 09:15 - 16:00 A313 Introduktion till medieproduktion Möjlighet till handledning i klipp av kursproduktionen. OBS! Alla grupper eller deltagare måste alltså inte vara på plats hela tiden. Närmare info om produktionen ges under kursen. Grabber Klaus
2021-12-17 09:15 - 15:00 A211 Introduktion till medieproduktion SLUTVISNING AV KURSPRODUKTIONERNA Ahonen Mirko
Engebretsen Nanna
Grabber Klaus
Lindfors Kauko
Nordström Fred
2021-12-20 09:15 - 12:30 A311 Introduktion till medieproduktion TENTAMEN Nordström Fred
2022-02-07 09:15 - 12:30 D4106 Introduktion till medieproduktion OMTENTAMENSTILLFÄLLE I KURSEN INTRODUKTION TILL MEDIEPRODUKTION Nordström Fred

Kurs och studieplanssökning