Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS
inom Film och Media
A. KREATIVITET

Läranderesultat

Kunskap
- Du har grundläggande kunskap om vad
produktion av medieprodukter innebär.
- Du kan grunderna i video- och audioteknik.
- Du kan grunderna i berättartekniker för att
göra en fortsatt kreativ verksamhet möjlig.

Färdighet
- Du kan de viktigaste produktionsprocesserna
för audiovisuell produktion.
- Du kan de grundläggande begreppen inom
audiovisuellt berättande.
- Du hanterar basutrustning i
enkameraproduktion och har bekantat dig med
central programvara för efterarbete av
audiovisuellt material.
- Du har grundläggande färdigheter för
produktionsarbete i grupp.

Förhållningssätt
-Du anpassar din kreativitet för att
tillsammans nå gemensamma målsättningar i
grupp.
- Du möter en publik genom att visa dina och ta
del av andras övningar.
- Du anpassar dig till att ge och ta emot
konstruktiv feedback.

Innehåll

Kusen består av två delar.
Grunder i audiovisuellt berättande består av
teori och praktiska övningar. De praktiska
övningarna handlar om att medvetet utnyttja
bild och ljuberättandet o i olika
påståendeövningar och perspektivövningar.
Teorin innehåller grunder i det filmiska
berättande och utnyttjandet av kameran och
ljudtekniken i berättandet.
Dramaturgidelen tar upp:
- Dramatiskt och episkt berättande ur ett
klassiskt perspektiv
- Struktur, anslag, presentation etc
- Karaktärer och karaktärsteckning
- Dialog - text och undertext
- Formatregler

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kommunikationen och informationen ges på kursen
via mail och Itslearning.

Litteratur

Otos, elävä kuva elävä ääni. Kari Pirilä, Erkki
Kivi.Like

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 110 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 35 timmar
 • Praktiska övningar - 85 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1. Examinationen sker genom analys
och diskussion om de övningar som gjorts
under kursen samt en personlig filmövning.
Examination 2: Godkända skriv- och
övningsuppgifter.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen.

Bedömningen i kursen presenteras under kursens
Kick Off.

Lärare

 • Blomqvist Arn-Henrik
 • Grabber Klaus
 • Lönnfeldt John
 • Löv Monica
 • Nordström Fred
 • Hill Marika

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (41 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 09:15 - 12:00 F249 Introduktion till berättande - Grupp A Blomqvist Arn-Henrik
2021-08-30 12:30 - 15:15 F249 Introduktion till berättande - Grupp B Blomqvist Arn-Henrik
2021-08-31 10:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Grabber Klaus
Nordström Fred
Nordström Robert
2021-09-01 09:15 - 18:00 A211 Introduktion till berättande Träff gruppvis enligt på itslearning given tidtabell (30 min/grupp). Inga andra föreläsningar. Grabber Klaus
Nordström Fred
Nordström Robert
2021-09-02 09:15 - 20:00 Introduktion till berättande Grabber Klaus
Nordström Robert
2021-09-03 09:15 - 16:00 Introduktion till berättande Zoom-länken finns på Itslearning Blomqvist Arn-Henrik
Grabber Klaus
Nordström Fred
Nordström Robert
2021-09-13 11:00 - 13:00 F249 Introduktion till berättande - Grupp A blomqvar@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: blomqvar@arcada.fi's Zoom Meeting Time: Sep 7, 2021 09:15 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65651200845 Meeting ID: 656 5120 0845 Join by SIP 65651200845@109.105.112.236 65651200845@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 656 5120 0845 Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-13 14:00 - 16:00 F249 Introduktion till berättande - Grupp B blomqvar@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: blomqvar@arcada.fi's Zoom Meeting Time: Sep 8, 2021 09:15 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68131825066 Meeting ID: 681 3182 5066 Join by SIP 68131825066@109.105.112.236 68131825066@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 681 3182 5066 Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-14 10:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Grabber Klaus
Nordström Robert
2021-09-15 09:15 - 18:00 A211 Introduktion till berättande Grabber Klaus
Nordström Robert
2021-09-16 09:15 - 20:00 Introduktion till berättande Grabber Klaus
Nordström Robert
2021-09-17 09:15 - 16:00 Introduktion till berättande Blomqvist Arn-Henrik
Grabber Klaus
Nordström Fred
Nordström Robert
2021-09-21 09:15 - 12:00 A311 Introduktion till berättande Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-22 09:15 - 12:00 A311 Introduktion till berättande Blomqvist Arn-Henrik
2021-09-28 10:15 - 16:00 A211 Introduktion till berättande Grabber Klaus
Nordström Robert
2021-09-29 09:15 - 18:00 A211 Introduktion till berättande Grabber Klaus
Nordström Robert
2021-09-30 09:15 - 20:00 Introduktion till berättande Grabber Klaus
Nordström Robert
2021-10-01 09:15 - 16:00 Introduktion till berättande Blomqvist Arn-Henrik
Grabber Klaus
Nordström Fred
Nordström Robert
2021-10-05 09:15 - 12:00 A311 Introduktion till berättande Blomqvist Arn-Henrik
2021-10-06 09:15 - 12:00 A311 Introduktion till berättande Blomqvist Arn-Henrik
2021-10-18 09:15 - 16:00 Introduktion till berättande Blomqvist Arn-Henrik
2021-10-20 09:15 - 16:00 Introduktion till berättande Zoom-länk finns på itslearning Grabber Klaus
Nordström Robert
2021-10-21 09:15 - 16:00 Introduktion till berättande Zoom-länk finns på itslearning Grabber Klaus
Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning