Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att hjälpa studenten till att vidga sitt kontaktnät samt att få praktisk erfarenhet av handledning inom mediaproduktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att ha en grundläggande uppfattning om handledningens betydelse inom mediaproduktion samt få en förståelse för hur den utförs i en produktionsliknande kontext.

Studenten förväntas efter kursen kunna handleda assistenter i olika typer av media produktioner.

Innehåll

Medverkan som mentor vid handledda studentproduktioner.

Förkunskaper

Fördjupade kunskaper om det område som handledningen omfattar.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursprestation kan utföras när som helst under året. Kursanmälan görs av programledare i samband med utvärdering av rapporten.

Litteratur

Ingen kurslitteratur.

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 27 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 27 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 27 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Veriferat deltagande som mentor i studentproduktioner (intygas av produktionens producent tex. genom en skriftlig bekräftelse som bifogas till mentor-rapporten). Studenten bör dessutom lämna in en rapport som innehåller bl.a följande:
- beskrivning av arbetsuppgifterna
- redogörelse för samarbetet med den som man fungerat som mentor åt
- utredning över tidsåtgången
- egen reflektion över vad man lärt sig av under produktionens gång såväl om sin egen insats som om insikter om handledningsprocessen.

Rapporten jämte ev. bilagor lämnas in till programledare.

Lärare

Mård Tommy

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning