Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att samla konceptuella och tekniska kunskaper från tidigare kurser och använda dem för att analysera det interaktiva berättandet och pröva skapa arbeten inom området för att forska i dess potential inom broadcast, mobilt och Online media.

Läranderesultat

I slutet av kursen förväntas studerande vara flrmögen att:

a) förklara teknikerna som används för interaktivt berättande;

b) förstå problemen och utmaningarna i dessa tekniker;

c) göra en storyboard för en interaktiv berättelse;

Innehåll

Block 1: teoretiska föreläsningar; analysering av existerande exempel;

Block 2: storyboarding tekniker; grupp projekt för att skapa en storyboard;

Block 3: analyser av tekniska aspekter inom design och production;

Block 4: Handlett grupp arbete för att producera en interaktiv berättelse applikation

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Inga

Litteratur

Ingen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 43 timmar
 • Basgruppsarbete - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Uppdrag 1: pitching av en idé för en interaktiv berättelse

Uppdrag 2: presentation av slutförd storyboard och produktionstidtabell

Uppdrag 3: presentation av en första version av en interaktiv berättelse applikation

Uppdrag 4: presentation av en slutförd applikation

Examinationskraven fördelas sinsemellan enligt följande:

Uppdrag 1: 20%
Uppdrag 2: 20%
Uppdrag 3: 20%
Uppdrag 4: 40%

Lärare

 • Granath Thomas
 • Kelly Owen
 • Lindfors Kauko
 • Törnqvist Jutta

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se kurs TV-2-038 (0)
See course TV-2-038 (0)

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning