Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge insikti i det Finländska medieklimatet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att manövrera sig i debatten om det finska medieklimatet och de huvudsakliga aktörerna i fältet.

Innehåll

Seminarier och föreläsningar med huvudaktörerna i det finska medielandskapet

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

ingen

Litteratur

kompendium

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 60 timmar
  • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

Grönvall John

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning