Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten lär sig att visuellt gestalta scener och situationer samt att beakta detta i utformande av stil och koncept.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande behärska grunderna i visuellt berättande, känna till olika visuella komponenter och verktyg samt känna till hur dessa förhåller sig till varandra.

Innehåll

Bildskpråkets ABC
Dramaturgisk användning av visuella komponenterna
(bildkomposition, bildstorlekar, kamerarörelser).
Rytm
Tema
Sekvenser och serier

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

inga

Litteratur

Henry Bacon: Audiovisuaalisen kerronan teoria
Bo Bergström: Effektiv visuell kommunikation
Caputo, Steranko & Elllison: Visual Storytelling: The Art and Technique

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 13 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 35 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 75 timmar
 • Varav schemalagda studier: 58 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Uppsatser

Lärare

 • Grönvall John
 • Mård Tommy

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2008-10-24 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning