Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Genom att arbeta med ett längre manus har studenten möjlighet att utnyttja pauser, stämningar och vändningar i det narrativa berättandet.
Kunna arbeta fram en stil i ljud och bildberättande som stöder manuset.
Tillsammans med teamet planera och genomföra en filmövning inom ramen för förelagda förutsättningar och tidsplan.

Läranderesultat

Filmkursen är en produktionsinriktad kurs där studenterna ges möjlighet att arbeta med en längre berättelse.

Innehåll

Kursen innehåller en planering och förberedelseperiod och därefter en inspelningsperiod.

Planeringsperioden innehåller seminarietillfällen där alla kursdeltagare deltar I diskussion om varandras manus, visioner och gestaltandet av filmen.
Inriktningsbaserad handledning ges inför själva inspelningen.

Förkunskaper

Kortfilm 1-2.Ljussättning och postproduktion.

Kursen ersätter följande kurser

FILM och HD.

Mer information

Studenten presenterar idé, bildmanus och produktionsplan.
Studenten lämnar in en arbetsdagbok.
Godkänd kurs kräver obligatorisk närvaro.

Litteratur

ges vid kursstart

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 13 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 65 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

I samband med den färdiga filmen överlämnar studenten en skriftlig reflektion över något i filmen som varit den stora utmaningen.
Examineringen beror till en del av hur man har lyckats processa den egna utmaningen i filmen. Reflektionen skrivs efter given design som finns på Itslearning. Inriktningsansvarig lärare ansvarar för examinering av sina studenter.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Granath Thomas
 • Nordström Fred
 • Nordström Robert
 • Nåls Jan

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning