Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att kursdeltagarna känner till grunderna i brandtänkandet och har framställt ett eget brand, inklusive konceptet kring branden och grafisk profilering (logo och/eller förpackning).

Läranderesultat

Efter avklarandet av kursen förväntas studenten vara förmögen att identifiera brand och produktplacering i massmedier samt förstå tygnden i att kunna konstruera egna arbeten med särdragen image och variation.

Innehåll

Kursen lär ut baskunskaper i brandtänkande. Mycket av kursen går ut på research och projektarbete, som följs och handleds. Under kursen görs olika projektarbeten kring brand, samt en större slutproduktion i att skapa ett eget brand.

Kursen startar med en intensivvecka i början av terminen.

OBS! Kursen fäster sig vid den grafiska och konceptuella sidan om branding och företags image, det är därmed inte en kurs i ekonomi eller marknadsföring!

Förkunskaper

Baskunskaper i html och grafisk formgivning.

Kursen ersätter följande kurser

Kursen har förut gått under namnet "Concept Design".

Mer information

Alla uppgifter bör vara inlämnade senast 2 veckor efter kursavslutning. Enskilda uppgifter som lämnas in efter deadline värderas automatiskt med vitsordet 1.

Studenters försening från föreläsningar inverkar på kursvitsordet.

Litteratur

Litteraturanvinsningar ges under kursens gång.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 8 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 53 timmar
 • Självstudier - 16 timmar
 • - 2 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 71 timmar
 • Varav schemalagda studier: 63 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-03-02

Kursens tidtabell

Kursen går under både period 1 och 2 och är upplagd så att vi försöker undvika kollidering med andra kursers deadlines (dvs. vi strävar efter att justera kursen så att föreläsnignar och presentationer fördelas flexibelt under perioderna).

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning