Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att lära sig att se kritiskt på användargränssnitt i vår omgivning och vara förmögen att förbättra svagheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att göra grafik och användarvänliga lösningar i olika användargränssnitt. Olika användargränssnitten är t.ex. webb, multimedia (CD-rom/DVD), TV och mobiltelefoner.

Innehåll

Kursen har föreläsningar och uppgifter i form av research, muntliga och skriftliga presentationer samt grafisk formgivning.

Förkunskaper

Deltagarna i kursen bör ha gått Webbgrundkurs 1 och Mastering Digital Imagery eller ha motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Graphical User Interfaces 2005-2006

Mer information

Alla uppgifter bör vara inlämnade senast 2 veckor efter kursavslutning.

Litteratur

Kurslitteratur tas upp under föreläsningarna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Kursens hemsida

media.arcada.fi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-03-02

Kursens tidtabell

Period 2

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning