Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att lära sig att se kritiskt på användargränssnitt i vår omgivning och vara förmögen att förbättra svagheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att göra webbgrafik och användarvänliga lösningar i olika användargränssnitt, främst webb.

Innehåll

Kursen har föreläsningar och uppgifter i form av research, muntliga och skriftliga presentationer samt grafisk design.

Förkunskaper

Webbdesign grunder, photoshop (eller dylik) grunder.

Mer information

Alla uppgifter bör vara inlämnade senast 2 veckor efter kursavslutning.

Litteratur

Kurslitteratur tas upp under föreläsningarna.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Examinationskrav

Examination 1: Uppgifter och presentationer
Examination 2: Avslutat projekt
Examination 3: Deadliner
Examination 4: Närvaro

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 2

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning