Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Digitala multimedier - Mediebaskunskap
 • Foto & klipp - Mediebaskunskap
 • Ljudarbete - Mediebaskunskap
 • Manus & regi - Mediebaskunskap
 • Producentskap - Mediebaskunskap
 • Strategi & kritik - Mediebaskunskap

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att bekanta studenten med grundläggande koncept i audioteknik.

Läranderesultat

Efter fullgjord kurs har studenten fått en inledande erfarenhet av den utrustning som används inom TV och musikproduktion.
Kursen skall lägga grunden för de kommande produktionsinriktade kurserna och är därför en omfattande inledning till ljudarbetet.

Innehåll

 • Mikrofoner, förstärkare, mixern o effekter.
 • Videokamerans ljudegenskaper, ENG ljud grunder.
 • Grunderna i studioarbete, ProTools
 • Slutsteg, högtalare, akustik, FOH och Monitor grunder.
 • Sekvensern, ljudeditering, plugins, Midi.
 • Digitalteknik och synkronisering

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Audiogrundkurs

Mer information

N/A

Litteratur

Anges under kursens gång.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Grupparbeten
 • Skriftlig rapport
 • Övningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Grönvall John

Kursens hemsida

http//penti.org/~pluti/243audiogrundkurs1

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Utgången av läsåret

Kursens tidtabell

N/A

Kurs och studieplanssökning