Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa
kunskaperna i regi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att känna till de centrala begreppen och
problemställningar som berör regi.

Innehåll

Studeranden väljer en (1) bok ur kurslitteraturen
och tenterar den på angivet datum. OBS! Det är
viktigt att studeranden anger vilken bok han/hon
kommer att tentera till kursens examinator minst
en vecka innan tenten.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Inga

Litteratur

Rabiger, Michael (1997) Directing – Film
techniques and aesthetics.
Oxford: Focal Press

Bordwell, David & Thompson, Kristin (2004) : Film
Art – An Introduction (7th edition)
New York: McGraw-Hill

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd tent.

Lärare

Nåls Jan

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

TENTAMENSTILLFÄLLEN ordnas enligt behov. Ta kontakt med Monics Löv för närmare information.

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning