Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får färdigheter att jobba med 5.1 surround ljud för film.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå hur en 5.1 surround skall ljudläggas och mixat.

Innehåll

Ljudklipp och mix av filmer gjorda på filmkursen.

Förkunskaper

Inga.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 16 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
  • Basgruppsarbete - 80 timmar
  • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

En färdig ljudspår för filmerna.

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Mård Tommy

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Meddelas senare med e-post

Kurs och studieplanssökning