Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen är att genom olika övningar utveckla
den dynamiska process som kan uppstå i spelet mellan
fantasi/kreativitet och den text som kommer ut på
skärmen/pappret

Läranderesultat

Efter avklarad kurs ska studenten lärt sig metoder för ett fantasifullt
och kreativt skrivande som är användbart i det professionella
arbetet.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar om att skriva och kortare och
längre skrivövningar. Processkrivning.

Lektion 1
Om konsten att komma åt sin fantasi. Eget skrivande
Krokiskrivning, stafettskrivning, parskrivning

Lektion 2
Berättarperspektiv, vem är huvudperson

Lektion 3
Att skriva fram sina karaktärer

Lektion 4
Dialog, konversation, dramatiskt tal

Lektion 5
Bilder. Vilken historier gömmer sig bakom bilden?

Lektion 6
Dikter. Egna och andras. Vilka associationer kan dikten bidra
med?

Lektion 7
Den personliga upplevelsen formulerad som ett kåseri, reportage
eller fiktion.

Lektion 8
Den fantasiegande nyheten. Vad finns för underliggande
historier förborgade i en artikel/nyhet

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

ingen

Litteratur

Välj ut en bok om att skriva. Det finns en uppsjö av böcker i
ämnet.
T.ex
Skriv, av Bente Clod, Alfabeta Bokförlag
I textens rum av Karl Lindqvist/Elisabeth Norin
och många andra....

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande:
Tre dikter
Tre prator/dialoger
Tre kortnoveller
En berättelse om en egen upplevelse
Referat och recension av en bok om att skriva.
En essä

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2010-11-22 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning