Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge mediestudenterna kännedom om journalistik och journalistiskt skrivande.

Läranderesultat

Efter kursen har studenten redskap för analys av modern journalistik och känner till de grundläggande elementen inom journalistiskt skrivande

Innehåll

Sociala medier, nyhetsmedier, journalistiskt skrivande.

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Erik Fichtelius: Nyhetsjournalistik
Jan Hederén: Journalistiska arbetsmetoder.
Lars J Hultén: Journalistikens villkor
Sören Larsson: Berättande journalistik
Stig Hadenius & Lennart Weibull: Massmedier

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 33 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
 • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Räisä Tiina

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-09-15

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs och studieplanssökning