Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

 • Att fokusera på fiktionens och dess specifika
  problem och
  möjligheter. Att genom eget skrivande komma till
  insikter som är
  användbara i processerna kring manusproduktion av
  spelfilm.

Läranderesultat

 • Studenten ska efter genomgången kurs, genom
  egen
  manusproduktion ha tillgodogjort sig kunskaper
  som visar att
  denne har kapacitet att skriva manus för i
  huvudsak spelfilm

Innehåll

 • Manusproduktion. I huvudsak fiktion.
  Filmvisning, diskussion, analys och associationer
  kring
  dramaturgin i filmerna och i det egna
  manusarbetet

Lektionerna fokuserar på studenternas arbeten
kring begrepp
som:
Karaktärer
Relationer
Konflikt/problem
Handling
Dialog
Miljö
Vändpunkter
Planteringar
Anslag
Förmedlad och oförmedlad information

Förkunskaper

 • Studenten ska ha kunskaper motsvarande MK2-007
  Dramaturgi
  och Retorik

Mer information

Kontakta kursansvarig för mer information

Litteratur

Att skiva för film, Kjell Sundstedt, Ordfront
Story, Robert McKee
Att skriva filmmanus, Fredrik Lindqvist

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Att skriva tre kortfilmsmanus

Lärare

Granath Thomas

Examinator

Cantell Saara

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2014-05-15 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning