Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten kan kommunicera sin professionella
identitet samt
uttnyttjar och utvecklar sina nätverk
professionellt

Läranderesultat

Studenten utvecklar en förmåga att synliggöra
sina kompetenser
profesionellt

Innehåll

Kursen inbegriper handledningar som t.ex.
pitch-coachning,
handledningar inför arbetsintervjuer eller
vid skrivande av
stipendieansökningar samt andra samtal som
studenten har gjort
under hela sin studietid. Studenten skall
själv boka in möjliga
handledningar.
Slutexaminationerna är:

1) Linkedin profil, eller annan professionell
portfolio som används
inom den
bransch som studenten jobbar eller ämnar
jobba på.

2) reflektion enligt anvisningar på
itslearning

Förkunskaper

Utförd praktik

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen

Litteratur

Se itslearning

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 115 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande examinationer:
Professionell portfolio (Linkedin profil
t.ex.)
Reflektion

Lärare

 • Bäck Maria
 • Löv Monica
 • Silin Richard
 • Törnqvist Jutta

Examinator

Silin Richard

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

none

Kursanmälningstid

2022-01-10 till 2022-03-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning