Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande ska
kunna genomföra projekt med tillämpad konst.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

- kunna analysera producentens roll i
konstpedagogiska projekt
- vara medveten om de utmaningar som
sektoröverskridande
arbete medför
- ha fördjupat sin förmåga att samarbeta i
mångprofessionella grupper
- känna till olika konstpedagogiska metoder som
strävar till att öka deltagarnas medvetenhet och
livskvalitet
- känna till olika konstpedagogiska metoder som
strävar till att fördjupa publikens
konstupplevelse

Innehåll

Olika former av tillämpad konst inom skola, vård,
samhällsgrupper, företag etc. Teori och praktiska
projekt.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Se Itslearning

Litteratur

P. Koskenniemi: Osallistava teatteri
S. Urist Green: You are an artist
M. Prendergast, J. Saxton: Applied Theatre -
International Case Studies and Challenges for
Practice
Artiklar
Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1: Skriftlig uppgift
Examination 2: Tillämpat konstprojekt
Examination 3: Seminarium
Examination 4: Skriftlig rapport

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
1) 25 %
2) 25 %
3) 25 %
4) 25 %

Lärare

 • Bäck Maria
 • Molin Sofia

Examinator

Molin Sofia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2021-11-15 till 2022-01-11

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-14 10:00 - 14:00 B326 Tillämpad konst Undervisning per Zoom 10-14 Besök av Eveliina Lafgani från Taiteen sulattamo ry 12:45- Molin Sofia
2022-01-17 10:00 - 12:00 B328 Tillämpad konst Undervisning 10-12:00 på ZOOM Molin Sofia
2022-01-21 10:00 - 14:00 B326 Tillämpad konst 10-14 Undervisning på ZOOM
2022-01-26 10:00 - 14:00 B326 Tillämpad konst Undervisning 10-14:00 på ZOOM Besök av Mirkka Maarajärvi från Taittuu ry Molin Sofia
2022-02-01 10:00 - 14:00 B327 Tillämpad konst Undervisning 10-14:00 Molin Sofia
2022-02-07 10:00 - 15:00 B328 Tillämpad konst Självstudier, projektarbete Molin Sofia
2022-02-09 10:00 - 14:00 B328 Tillämpad konst Självstudier, projektarbete Molin Sofia
2022-02-14 10:00 - 12:00 B328 Tillämpad konst Undervisning 10-12 på campus Molin Sofia
2022-02-18 10:00 - 14:00 B328 Tillämpad konst Undervisning 10-14:00 på Zoom Molin Sofia
2022-02-21 10:00 - 14:00 B326 Tillämpad konst Självstudier, projektarbete
2022-02-22 10:00 - 14:00 Tillämpad konst Självstudier
2022-02-23 10:00 - 14:00 B326 Tillämpad konst Självstudier, projektarbete
2022-02-25 10:00 - 14:00 B326 Tillämpad konst Självstudier, projektarbete
2022-03-02 10:00 - 14:00 B327 Tillämpad konst Undervisning 10-14:00 besök på Annehuset, presentation av konstpedagog Anne-Rossi Horto Molin Sofia

Kurs och studieplanssökning