Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att producenten kan leda team och
vara förmögen att i framtiden ta en framträdande ställning inom
den kulturbranschen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • Känna till olika ledarskapsteorier
 • lära känna sin egen ledarskapsstil samt hur man arbetar i team
 • känna till kulturens särdrag och hur organisationer leds

Innehåll

Organisationslära
ledarskapsstilar
den egna ledarstilen
medarbetarskap

Förkunskaper

Kursen är en del av helheten Kulturbranschen

Kursen ersätter följande kurser

ej relevant

Mer information

Obligatorisk närvaro

Litteratur

artiklar
itslearning
ledarskapslitteratur som meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Seminarium

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

 1. Forskningsuppgift
 2. Seminarium om ledarskapsstilar
 3. Obligatorisk närvaro enligt institutionens policy inklusive uppgifter
  under och
  mellan sessionerna

Examinationerna väger jämnt sinsemellan

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS

Examinationsformer

 • 2016-05-30 - Rapporter och produktioner
 • 2016-05-12 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning