Kursens undervisningsperiod

4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studeranden

 • känner till kulturpolitikens och -
  administrationens strukturer och
  kan verka inom dem.
 • har insikt i kulturens professionella fält och
  kan följa fältet genom
  media, studier och aktuell debatt.

Läranderesultat

Efter kursen kan studeranden kulturpolitikens och
kulturadministrationens strukturer och kan verka
inom dem.
studeranden kan dessutom orientera sig i kulturens
professionella fält
och kan följa fältet genom media, studier och
aktuell debatt.

Innehåll

Kulturpolitik och Kulturindustri

Varför är kulturpolitik intressant?
Kulturproducenten och kulturpolitiken
Kursens upplägg:
Uppgifter:

Varför är kulturpolitik intressant?

Vi som har kulturpolitik förstår inte alltid
nyttan med den.
Och då kan det vara bra att jämföra med någon som
inte har en
kulturpolitik. "Det finns inte ett enda arabland
som har en
kulturpolitik. Makthavarna ser inte kulturen som
en tillgång, utan som
ett hot, för den leder till reflektion och
ifrågasättanden.", berättar
kulturproducenten
Basma El Husseiny i en artikel i SVD
(http://www.svd.se/kultur/en-ny-kulturgryning-for Extern länk-
egypten_6164999.svd hämtad
4.3.2015)
Så kulturpolitik berör reflektion och
ifrågasättande. Men inte bara
det. Kulturproducenten Basma El Hussein möter i
Egypten människor som vill uttrycka sig, men "- De
vet inte hur man
organiserar sig, hur man arrangerar en bokmässa,
hur man
marknadsför
sig, hur man samarbetar över gränserna. Och de får
inga pengar från
staten, som bara stöttar de gamla institutionerna,
som alla har
stelnat." Så kulturpolitik handlar om rätten till
att utrycka sig,
organisation, jämlikhet, distribution,
finansiering och demokrati. Och
det är bara en del av vad kulturpolitiken berör.
Så kursen är skräddarsydd för dig som tycker att
reflektion,
ifrågasättande, rätten att mötas, jämlikhet,
finansieringsfrågor,
distribution och demokrati är relevanta element i
vårt samhälle.
Dessutom berörs i kursen t.ex.

 • hur konsten i allt högre grad börjat kopplas
  till näringspolitiken,
 • motsättningen som finns i å ena sidan
  kulturfältets aura av
  kreativitet och nytänkande, och å andra sidan den
  stabilitet och
  tröghet som kännetecknar många kulturaktiviteter.
 • Konstens autonomi och politik
  Att vi i Finland har en eurovisions deltagare som
  Pertti Kurikan
  Nimipäivät, en festival som Baltic Circle, ett
  centrumbibliotek,
  världens tätaste galleri nätverk,
  kulturutbildningar, ett
  fritt teaterfält, en filmindustri har att göra med
  att vi har människor
  som vill uttrycka sig, får göra det och också har
  en infrastruktur
  som stöder dem i detta. Hela denna infrastruktur
  är beroende av om
  människor som du uppskattar de uttryck som
  existerar i denna sfär
  och
  vill understöda den både politiskt och
  finansiellt.

Kulturproducenten och kulturpolitiken

Som kulturproducent hamnar du ofta i en situation
där din festival,
ditt evenemang, din teaterproduktion osv. vägs mot
andra investeringar. I t.ex. Sitras Vision för
Finland som du hittar här
http://www.sitra.fi/julkaisu/2014/visio-suomelle Extern länk
räknas upp ett
tjugotal nyckelord för framtiden.
Hur stint man en stirrar så hittar du inga ord som
nämner ?konst,
kultur eller kreativitet?. Detta beror inte på att
människor skulle sluta
lyssna på musik, gå på festivaler, titta på
youtube, skapa konst, osv i
framtiden. Det beror helt enkelt på att konst &
kultur inte setts som
en del av politiken. Inte i alla fall en särdeles
väsentlig del.

Din uppgift som framtida kultur/mediaproffs är att
synliggöra konsten,
media och kulturen i samhället. Om en politiker
frågar dig frågor som
"vad är kultur", "Varför är konst viktigt?", måste
du ha ett
övertygande svar på det. Du måste känna till
kärnan i din verksamhet
och kunna argumentera för kulturen.
Kursens upplägg:
Kursen börjar med att du utvecklar din kännedom om
aktuella trender i kulturpolitiken och
kulturpolitisk debatt.

Dag 1-3.
Inlärningsmål:
Du:

 • utvecklar en insikt om hur konst och kreativitet
  hanterats kulturpolitiskt både nationellt och
  internationellt
  -utvecklar en insikt om hur man arbetat med nya
  businessmodeller
  för konst
 • lär dig centrala begrepp för kulturpolitiken
 • deltar i seminarier kring kultur och
  kulturpolitik
  To do:
  Du:
 • läser texter för de olika dagarnas
  närstudietillfälle
 • Du utvecklar din förmåga att debattera sådana
  ämnen som du, eller
  någon annan anser vara centrala för
  kulturpolitiken och eller
  samhället.

Uppgifter:

 1. Finlandsvenskkulturpolitik
 2. Internationell kulturpolitik
 3. Min hemtent
 4. Presentation på kurseminarium
 5. Kulturarv
 1. Aktivitet

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

Kulturpolitik 1& 2

Mer information

None

Litteratur

Litteratur i itslearning i samband med uppgifter

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 55 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

4 helheter

Uppgift 1&2) Kulturpolitisk debatt, muntlig &
skriftlig presentation (20
p)
Uppgift 3) Hemtent individuell del (30 p)
Uppgift 4) Seminarium (20 p)
Uppgift 5) Kulturarv
workshops (20 p)
Uppgift 5) Activity (10 p)

Vitsord 5: 90-100 p
Vitsord 4: 80-89 p
Vitsord 3: 70-79 p
Vitsord 2: 60-69 p
Vitsord 1: 50-59 p
Underkänd: 0-49 p

P står för poäng.
Således är minimikravet för att klara kursen 50
poäng som man erhållit från alla 5 helheter eller
minimi 3 helheter.
Bedömningskriterier på asta i samband med
uppgifterna.

Lärare

 • Träskman Tomas
 • Ådahl Susanne

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-02-28 till 2022-03-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-03-16 13:15 - 15:00 D4109 Kulturpolitik och kulturindustri On Campus or online. Jeanne Cixous is for example in Paris.    Tomas Träskman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64495761059?from=addon Meeting ID: 644 9576 1059 Join by SIP 64495761059@109.105.112.236 64495761059@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 644 9576 1059 Träskman Tomas
2022-03-23 09:00 - 12:00 Kulturpolitik och kulturindustri The 23 of March is a day to celebrate the Nordic community and make it even bigger. Arcada invites you to join the seminar Nordic Day 2022: Diverse stories, common ground and a shared future. Join us for a morning of presentations and dialogues on the importance of being true to oneself and still find common ground! The seminar kicks off from two phenomena that skyrocket currently, new nordic stories and identities and gaming. Questions addressed during the morning include: What is the contemporary story of the Nordic people in a globalized tech-driven world? How do new stories emerge and contribute in shaping and developing interaction between individuals, groups, communities and different demographics? How do students get access to these worlds and create their own stories? Meet persons who have aspired to redefine the norms, reimagine what creative work could or should be! Programme: 9.00 Welcoming words Lotta Sjöblom, Head of service, Prakticum Paula Linderbäck, Head of RDI, Högskolan på Åland Samuel Reuter, Chief of development, Folkhälsan 9.15 Keynote: Postinvandringslitteratur: att omskriva Norden Maïmouna Jagne-Soreau, Dr. of Philosophy in Scandinavian literature and post doc at Helsinki University 9.45 Keynote Diversity & Inclusion Through Interactive Storytelling Natasha Skult, CEO & Creative Director at MiTale 10.05-10.15 Break 10.15 grit:lab ? Innovative teacher-free coding school Anna-Lena Svenblad, Co-director at grit:lab and Corporate Development Director at Paf Jenny Schauman-Linevik, Social Media Manager at grit:lab and HR Specialist at Paf 10.30 Panel discussion The morning is moderated by Ida Flemmich and Tomas Träskman. Please register https://crm.arcada.fi/Events/134/Apply . External link You can either participate in the Big auditorium on Arcada?s campus or follow the seminar online via Arcada?s Youtube channel External link. The seminar is organized as a collaboration between Arcada, Folkhälsan, Högskolan på Åland and Prakticum Träskman Tomas
2022-03-24 13:15 - 15:00 D4109 Kulturpolitik och kulturindustri Tomas Träskman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69332104309?from=addon Meeting ID: 693 3210 4309 Join by SIP 69332104309@109.105.112.236 69332104309@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 693 3210 4309 Träskman Tomas
2022-04-06 09:30 - 12:00 D4106 Kulturpolitik och kulturindustri Tomas Träskman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64564162019?from=addon Meeting ID: 645 6416 2019 Join by SIP 64564162019@109.105.112.236 64564162019@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 645 6416 2019 Träskman Tomas
2022-04-13 13:15 - 16:00 D4109 Kulturarv Ådahl Susanne
2022-04-19 10:15 - 12:00 D4109 Kulturarv Ådahl Susanne
2022-04-20 13:00 - 15:00 D4109 Kulturpolitik och kulturindustri Tomas Träskman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63955157556?from=addon Meeting ID: 639 5515 7556 Join by SIP 63955157556@109.105.112.236 63955157556@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 639 5515 7556 Träskman Tomas
2022-04-26 10:15 - 13:00 A311 Kulturarv Ådahl Susanne
2022-04-29 10:15 - 13:00 D4109 Kulturarv Ådahl Susanne
2022-05-04 13:15 - 15:00 D4109 Kulturpolitik och kulturindustri Tomas Träskman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62268613390?from=addon Meeting ID: 622 6861 3390 Join by SIP 62268613390@109.105.112.236 62268613390@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 622 6861 3390 Träskman Tomas
2022-05-10 13:15 - 16:00 D4109 Kulturarv Ådahl Susanne
2022-05-11 12:15 - 15:00 D4109 Kulturarv Ådahl Susanne

Kurs och studieplanssökning