Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

- kunna utarbeta målformuleringar för projekt
- känna till gruppdynamik och hur man arbetar i team
- kunna grunderna i hur man leder team
- lära sig utarbeta projektplaner och budgeter

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
planera och initiera projekt inom kultursektorn - den kreativa
branschen

Innehåll

Kursen är förberedande inför Praktik 1 för
kulturproducentsstuderandena och innehåller följande element:

- Projektledningsverktyg
- Teamledarskap
- Självledarskap
- omvärldsanalys
- the cycle
- Riskhantering
- Utvärdering av projekt och det egna arbetet

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Kursen kommer att hållas IRL - med en möjlighet att kunna närvara på
distans

Litteratur

Richman, L. L. 2002. Project Management Step-by-step. New
York:
AMACOM (ebook)

artiklar och material publicerat på itslearning

eget material kring presumtiva projekt/praktik

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Självstudier - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs följande:

- Närvaro och aktivitet - 10p
- uppgifter och tentamen på itslearning - 40p
- projektplan - 50p

För godkänt vitsord (1) krävs minimi 50 p. Projektplanen är också
viktig med tanke på följande steg i studierna

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

See ARBS och följ med itslearning

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • 2021-10-08 - Tentamina
 • 2021-10-17 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 09:30 - 12:00 A311 Projekthantering inom den kreativa branschen There is also a possibility to join online ? but being present on Campus is giving us all a better experience Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61133600343?from=addon Meeting ID: 611 3360 0343 Join by SIP 61133600343@109.105.112.236 61133600343@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 611 3360 0343 Bäck Maria
2021-09-08 09:30 - 12:00 A311 Projekthantering inom den kreativa branschen Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65908123783?from=addon Meeting ID: 659 0812 3783 Join by SIP 65908123783@109.105.112.236 65908123783@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 659 0812 3783 Bäck Maria
2021-09-10 10:00 - 14:00 B327 Projekthantering inom den kreativa branschen Bäck Maria
2021-09-15 09:30 - 12:00 A311 Projekthantering inom den kreativa branschen Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64088745746?from=addon Meeting ID: 640 8874 5746 Join by SIP 64088745746@109.105.112.236 64088745746@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 640 8874 5746 Bäck Maria
2021-09-22 10:15 - 12:00 Projekthantering inom den kreativa branschen Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69691964037?from=addon Meeting ID: 696 9196 4037 Join by SIP 69691964037@109.105.112.236 69691964037@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 696 9196 4037 Bäck Maria
2021-09-29 09:30 - 12:00 A309 Projekthantering inom den kreativa branschen Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69179645983?from=addon Meeting ID: 691 7964 5983 Join by SIP 69179645983@109.105.112.236 69179645983@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 691 7964 5983 Bäck Maria
2021-10-06 09:30 - 12:00 A309 Projekthantering inom den kreativa branschen Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69192992430?from=addon Meeting ID: 691 9299 2430 Join by SIP 69192992430@109.105.112.236 69192992430@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 691 9299 2430 Bäck Maria
2021-10-08 09:00 - 21:00 Projekthantering inom den kreativa branschen Your itlsearning exam - either 2 or 3 hours Bäck Maria
2021-10-13 09:45 - 12:00 A311 Projekthantering inom den kreativa branschen Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65951503122?from=addon Meeting ID: 659 5150 3122 Join by SIP 65951503122@109.105.112.236 65951503122@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 659 5150 3122 Bäck Maria
2021-10-20 09:30 - 11:30 A311 Projekthantering inom den kreativa branschen Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65658645996?from=addon Meeting ID: 656 5864 5996 Join by SIP 65658645996@109.105.112.236 65658645996@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 656 5864 5996 Bäck Maria
Silin Richard

Kurs och studieplanssökning