Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande förstår betydelsen av
IPR och upphovsrätt och kan tillämpa kunskaperna i olika produktions
uppgifter. Under kursens lopp kommer olika frågor kring tillstånd att
tas upp.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
bedöma behovet av de tillstånd som behövs för olika projekt och
produktioner
inom den kreativa branschen. Fokus ligger på finsk lagstiftning

Innehåll

Upphovsrätt för de olika konstformerna samt organisationerna
Lagstiftning kring upphovsrätt
Avtalsrätt
Creative Commons

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Pga rådande Coronarestriktioner hålls kursen enligt restriktionerna
och bedömning av läget med 2 veckors mellanrum

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
 • Självstudier - 65 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Fallstudiegenomgång )

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

 1. "Förhandsuppgift"
 2. Tentamen på itslearning (4.3)
 3. Fallstudie kring upphovsrättsfrågor (14.3)
 4. Uppgifter kring upphovsrätt på itslearning

Examinationerna ger poäng enligt följande:

1 = 10 p
2 = 30 p
3 = 30 p
4 = 30 p

För att få godkänt i kursen krävs minst 50 poäng

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS

Kursanmälningstid

2021-12-17 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • 2022-03-04 - Tentamina
 • 2022-03-13 - Rapporter och produktioner
 • 2022-03-14 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-12 10:00 - 12:00 Upphovsrätt Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69228016776?from=addon Meeting ID: 692 2801 6776 Join by SIP 69228016776@109.105.112.236 69228016776@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 692 2801 6776 Bäck Maria
2022-01-19 10:00 - 12:00 Upphovsrätt Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61602240206?from=addon Meeting ID: 616 0224 0206 Join by SIP 61602240206@109.105.112.236 61602240206@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 616 0224 0206 Bäck Maria
2022-01-26 10:00 - 12:00 Upphovsrätt Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69229209178?from=addon Meeting ID: 692 2920 9178 Join by SIP 69229209178@109.105.112.236 69229209178@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 692 2920 9178 Bäck Maria
2022-02-02 10:00 - 12:00 Upphovsrätt       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61749558585?from=addon Meeting ID: 617 4955 8585 Join by SIP 61749558585@109.105.112.236 61749558585@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 617 4955 8585 Bäck Maria
2022-02-09 10:00 - 12:30 A311 Upphovsrätt       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68258710968?from=addon Meeting ID: 682 5871 0968 Join by SIP 68258710968@109.105.112.236 68258710968@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 682 5871 0968 Bäck Maria
2022-02-16 10:30 - 12:00 A311 Upphovsrätt Bäck Maria
2022-03-14 13:00 - 15:30 D4109 Upphovsrätt Bäck Maria

Kurs och studieplanssökning