Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
skall

 • förstå de olika processerna och faserna kring
  evenemangsproduktion
 • utveckla färdigheter som krävs för att kunna
  producera evenemang
 • utveckla insikter i evenemangs- och
  festivalfältet
 • utveckla insikter i virtuella evenemang

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

 • Behärska grunderna för att skapa kulturevenemang
 • Planera, organisera, utvärdera och utveckla ett
  evenemang och verksamheten där kring
 • Känna till virtuella evenemang och kunna
  identifiera vilka möjligheter, utmaningar och
  utvecklingsområden det finns inom dessa

Innehåll

Hur fungerar evenemangsproduktion i praktiken?
Hur planeras, organiseras, utvärderas och
utvecklas kulturevenemang?

Under kursen går vi igenom de olika
faserna/delområdena i evenemangsproduktion och
hur man producerar evenemang på ett
framgångsrikt sätt. Tyngdpunkten ligger på det
teoretiska, som i praktiska övningar testas och
jämförs med hur det fungerar i praktiken. Under
kursen bekantar vi även oss med virtuella
evenemang och de möjligheter samt utmaningar som
hänger ihop med dessa.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursens deadlines för examinationerna är absoluta
och det är obligatorisk närvaro enligt
institutionens policy.

Litteratur

Litteratur, artiklar och material på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 160 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

 1. 80% närvaro enligt institutionens policy 10/100
 2. Kickoff uppgift: lärandemål 5/100
 3. Uppgifter och reflektioner under kursens gång
  30/100
 4. Tentamen på itslearning 8.4.2022 30/100
 5. Gruppuppgift: Arbete kring ett evenemang 25/100

För godkänd kurs krävs 50 p. Vitsordsskalan är
enligt följande:
50-59 = 1
60-69 = 2
70-79 = 3
80-89 = 4
90-100 = 5

Lärare

Silin Richard

Examinator

Silin Richard

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-17 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • 2022-04-08 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-19 10:00 - 12:30 Evenemangsproduktion Silin Richard
2022-01-26 10:00 - 12:30 Evenemangsproduktion Silin Richard
2022-02-02 10:00 - 12:30 Evenemangsproduktion Riku förkyld - vi möts på Zoom och inte på kampus Silin Richard
2022-02-09 10:00 - 12:30 B326 Evenemangsproduktion Silin Richard
2022-02-16 10:00 - 12:30 B326 Evenemangsproduktion Gäst: David Sjöberg - Riskbedömning och riskhantering Silin Richard
Sjöberg David
2022-02-23 10:00 - 12:30 B328 Evenemangsproduktion Silin Richard
2022-03-02 10:00 - 12:30 B326 Evenemangsproduktion Silin Richard
2022-03-09 10:00 - 12:30 A311 Evenemangsproduktion Silin Richard
2022-03-16 10:00 - 12:30 A311 Evenemangsproduktion Silin Richard
2022-03-24 10:00 - 12:30 A309 Evenemangsproduktion Silin Richard
2022-03-30 10:00 - 12:30 A311 Evenemangsproduktion Silin Richard
2022-04-05 13:00 - 14:00 Evenemangsproduktion Drop-in handledningstillfälle Silin Richard
2022-04-12 10:00 - 11:00 Evenemangsproduktion Drop in handledningstillfälle på zoom. https://arcada.zoom.us/j/64407016984 Silin Richard
2022-04-21 10:00 - 12:00 A311 Evenemangsproduktion Obligatoriskt grupphandledningstillfälle på campus Silin Richard
2022-04-26 10:00 - 11:00 Evenemangsproduktion Drop-in handledningstillfälle på Zoom Silin Richard
2022-05-03 10:00 - 11:00 Evenemangsproduktion Drop-in handledningstillfälle på Zoom Silin Richard
2022-05-05 13:00 - 14:00 Evenemangsproduktion Studiebesök till Nationaloperan (Nationalbaletten) Vi skall gå på Nationalbalettens Cliques urpremiär kl. 13.00-13.50 Esityksen keskiössä ovat Kansallisbaletin nuorisoryhmän tanssijat, ja koreografiassa ja teoksen estetiikassa yhdistellään katutanssia ja balettia, modernia ja vanhaa. Bäck Maria
Silin Richard
2022-05-10 10:00 - 12:00 A311 Evenemangsproduktion Obligatoriskt grupphandledningstillfälle på campus Silin Richard
2022-05-23 10:00 - 12:00 A311 Evenemangsproduktion Kursutvärdering och -feedback Silin Richard
2022-05-23 13:30 - 15:00 A311 Evenemangsproduktion Information inför hösten, Yrkespraktik 1. Informationstillfället äger rum på campus, det finns möjlighet att hänga på distans (zoom). Bäck Maria
Silin Richard

Kurs och studieplanssökning