Kursens undervisningsperiod

2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
efter genomfört
projekt ska ha erfarit vad det innebär att
framställa ett eller flera
konstverk, och genom att gå in i flera olika
konstnärsroller erhålla
kompetens att på ett djupare plan förstå och på
olika sätt kunna
kommunicera med alla inblandade i en konstnärlig
process.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

 1. identifiera konstnärens roll i ett
  kulturprojekt och vilka krav
  och utmaningar som konstnären tvingas att möta

 2. framställa ett eller flera konstverk och under
  processens gång
  ikläda sig en eller flera konstnärsroller -
  konstverken träder fram via olika medium.

 3. lyssna till andra och utnyttja olika
  kommunikationsstilar
  (skriftliga, muntliga, visuella)

 4. behärska de branschtypiska
  kommunikationssituationerna
  och förmå arbeta i ett mångprofessionellt
  arbetsteam

 5. analysera och utveckla sin professionella
  identitet som
  kulturproducent i förhållande till konstnärligt
  skapande

 6. ta ställning till etiska frågor inom kulturen

Innehåll

Se itslearning

Förkunskaper

Inga - kursen Drama och Storytelling att föredra

Kursen ersätter följande kurser

Konstnärligt skapande

Mer information

Obligatorisk närvaro på undervisningspass både på
campus och på Zoom
Examinator är Sofia Molin
Ändringar möjliga på grund av den rådande corona-
pandemin

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • -Projektplan -Konstnärlig konsultation

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1: Konceptutveckling
Examination 2: Projektplan
Examination 2: Konstnärligt projekt
Examination 3: Skriftlig rapport

På ditt vitsord inverkar dessutom: din närvaro,
skapande av demon, deltagande i konstnärlig
konsultation

Obligatoriska studiebesök på egen bekostnad
möjliga (beroende på aktuella restriktioner)

Lärare

 • Bäck Maria
 • Molin Sofia

Examinator

Molin Sofia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-10-26 13:00 - 16:00 B328 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2021-10-29 10:00 - 13:00 B328 Konstnärlig produktion Studeranden kan delta i undervisningen på campus, läraren är på distans Molin Sofia
2021-11-02 09:00 - 15:00 B328 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-02 09:00 - 15:00 A211 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-03 09:00 - 13:00 B328 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-03 09:00 - 13:00 A211 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-04 09:00 - 15:00 B328 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-04 09:00 - 15:00 A211 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-05 09:00 - 15:00 B328 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-05 09:00 - 15:00 A211 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-09 09:00 - 15:00 B328 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-09 09:00 - 15:00 A211 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-10 09:00 - 15:00 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-11 09:00 - 15:00 B328 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-11 09:00 - 15:00 A211 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-12 09:00 - 15:00 B328 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-12 09:00 - 15:00 A211 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-16 10:00 - 14:00 B328 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2021-11-17 09:00 - 17:00 B328 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-17 09:00 - 13:00 A211 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-17 17:00 - 20:00 A211 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-18 10:00 - 14:00 B326 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2021-11-23 09:00 - 17:00 B328 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-23 09:00 - 17:00 A211 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-11-29 13:00 - 15:00 B327 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2021-11-30 09:00 - 17:00 B328 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-12-07 09:00 - 17:00 B328 Konstnärlig produktion Självstudier
2021-12-13 09:00 - 17:00 B326 Konstnärlig produktion Presentation
2021-12-13 10:00 - 15:00 B328 Konstnärlig produktion Molin Sofia
2021-12-13 10:00 - 17:00 F143 Konstnärlig produktion/evenemang Löv Monica

Kurs och studieplanssökning