Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att göra den
studerande förtrogen med yrket. Hen ska lära sig
se konstens och kulturens betydelse och roll i
samhället och framför allt kulturproducentens
möjligheter att vara verksam. Hen ska också
bekanta sig med olika sätt att betrakta och
definiera konst.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att definiera kulturproducentens roll och
uppgifter och ha en överblick över kulturfältet.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier,
studiebesök, studiecirkel, diskussioner,
grupparbete, individuella studier och
presentationer.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Närmare information om obligatorisk närvaro och

kursuppgifter finns på itslearning och ges under

lektionerna.

Litteratur

Saksala, E. Tuottajan käsikirja. Like 2015;
Fridh, Jansson och Melander: Att tända en
supernova. Liber 2014
Hytti, J. (2005). Teatterituottajan opas.
Like/Rosebud books Oy;
Köping, Ann-Sofie: Varför vi utbildar Arts
managers i Kulturekonomi: Konsten att fånga
osynliga värden (Binnaz Ayata; red.) 2008.
Studentlitteratur. ISBN
9789144046983;
Tuottaja 2020 ? Hankkeen loppuraportti

Samt olika artiklar som presenteras under kursens
gång.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

 1. Pitch 10/100 (inlämning 8.9)
 2. Quiz 10/100 (inlämning 22.9)
 3. Läsecirkel 20/100 (inlämning 26.9)
 4. Fallstudie 10/100 (inlämning 3.10)
 5. Essä 15/100 (inlämning 14.10)
 6. Volontärrapport 20/100 (inlämning 21.10)
 7. Delta i volontärarbete 5/100
 8. Studiebesök till Lilla Teatern 5/100
 9. Studiebesök 5/100

För godkänd kurs krävs 50 p. Vitsordsskalan är
enligt följande:
50-59 = 1
60-69 = 2
70-79 = 3
80-89 = 4
90-100 = 5

Lärare

 • Molin Sofia
 • Silin Richard

Examinator

Silin Richard

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-30 12:30 - 15:00 Grunderna till kulturproduktion Kursintro och Kickoff Molin Sofia
Silin Richard
2021-08-30 12:30 - 15:00 B326 Grunderna till kulturproduktion Studeranden har möjligheten att ta del av Zoom-undervisning på campus Molin Sofia
Silin Richard
2021-09-02 10:00 - 12:30 B328 Grunderna till kulturproduktion Molin Sofia
Silin Richard
2021-09-06 10:00 - 12:30 Grunderna till kulturproduktion Zoom-undervisningspass, studerande och lärare på distans
2021-09-08 10:00 - 12:30 Grunderna till kulturproduktion Zoom-undervisningspass, lärare och studerande på distans Molin Sofia
Silin Richard
2021-09-13 10:00 - 12:30 Grunderna till kulturproduktion Studietillfället äger rum på Zoom Molin Sofia
Silin Richard
2021-09-15 10:00 - 12:30 B326 Grunderna till kulturproduktion Molin Sofia
Silin Richard
2021-09-22 09:45 - 11:30 Grunderna till kulturproduktion Teaterbesök på Unga Teatern i Esbo, där vi får se pjäsen "Fem mål mat". Denna gång är det fritt inträde (brukar inte alltid vara så). Vi träffas utanför Unga Teatern kl. 9.45! Adressen är Klobbskogsvägen 9, 02630, Esbo. Till Klobbskog kommer man t.ex. med buss eller tåg (AB zon), kolla HRT:s ruttplanerare för bästa rutt. Det finns också parkeringsplatser vid teatern och cykelparkering. Molin Sofia
Silin Richard
2021-09-23 13:00 - 15:30 Grunderna till kulturproduktion Studietillfället äger rum på Zoom Molin Sofia
Silin Richard
2021-09-27 09:00 - 21:00 Grunderna till kulturproduktion Volontärarbete på Superwood Festival. Arbetsturer och exakta tider som ni kommer att arbeta med och under festivalen meddelar i samband med kursintron 30.8. Silin Richard
2021-09-28 09:00 - 21:00 Grunderna till kulturproduktion Volontärarbete på Superwood Festival. Arbetsturer och exakta tider som ni kommer att arbeta med och under festivalen meddelar i samband med kursintron 30.8. Silin Richard
2021-09-29 09:00 - 21:00 Grunderna till kulturproduktion Volontärarbete på Superwood Festival. Arbetsturer och exakta tider som ni kommer att arbeta med och under festivalen meddelar i samband med kursintron 30.8. Silin Richard
2021-09-30 09:00 - 21:00 Grunderna till kulturproduktion Volontärarbete på Superwood Festival. Arbetsturer och exakta tider som ni kommer att arbeta med och under festivalen meddelar i samband med kursintron 30.8. Silin Richard
2021-10-01 09:00 - 21:00 Grunderna till kulturproduktion Volontärarbete på Superwood Festival. Arbetsturer och exakta tider som ni kommer att arbeta med och under festivalen meddelar i samband med kursintron 30.8. Silin Richard
2021-10-02 09:00 - 21:00 Grunderna till kulturproduktion Volontärarbete på Superwood Festival. Arbetsturer och exakta tider som ni kommer att arbeta med och under festivalen meddelar i samband med kursintron 30.8. Silin Richard
2021-10-03 09:00 - 21:00 Grunderna till kulturproduktion Volontärarbete på Superwood Festival. Arbetsturer och exakta tider som ni kommer att arbeta med och under festivalen meddelar i samband med kursintron 30.8. Silin Richard
2021-10-06 10:00 - 12:30 B327 Grunderna till kulturproduktion Molin Sofia
Silin Richard
2021-10-11 10:00 - 12:30 Grunderna till kulturproduktion Studietillfället äger rum på Zoom. https://arcada.zoom.us/j/67977798194 Molin Sofia
Silin Richard
2021-10-13 10:00 - 12:30 B326 Grunderna till kulturproduktion Molin Sofia
Silin Richard
2021-12-15 14:00 - 16:00 Grunderna till kulturproduktion Deltagande i KP2s slutseminarium kring deras första praktik och projekten de arbetat med Silin Richard

Kurs och studieplanssökning