Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Förmedling och försäljning är viktigt att kunna för
kulturproducenten. Under kursen branding och storytelling
kommer
du att bekanta dig med olika marknadsföringsmetoder och
mekanismerna bakom dem. Du bekantar dig också med
pressarbete
som ett verktyg för olika kulturprojekt.

Den kreativa branschen och främst det fria fältet har väldigt låga
marknadsföringsbudgeter så det betyder att producenten måste
utarbeta
marknadsföringsstrategier som är kostnadseffektiva. Samtidigt
förväntas hög
kvalitet pga branschens art.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:

 • dentifiera målgrupper och kundgrupper
 • kunna på ett ändamålsenligt sätt marknadsföringsprocesserna
  för
  en konstnär eller en konstnärsgrupp
 • känna till tjänstemarknadsföring
 • kunna skriva pressmeddelanden och planera presskonferenser
 • kunna planera marknadsföringsprocesser så att de stöder
  hållbar
  utveckling

Innehåll

' Studenten bekantar sig med artistberättelse och Storytelling
som
marknadsföringsmetod.

 • Teori om brand byggande samt kreativa
  marknadsföringsmetoder

 • Press

Förkunskaper

Krävs inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Ej relevant

Mer information

Obligatorisk närvaro på närstudietillfällen. Sista inlämningsdatumet
för brandstrategin den 14 mars i samband med
presentationen (pitch)

Litteratur

Storytelling. Marknadsföring i upplevelseindustrin. Lena
Mossberg,
Erik Nissen
Johanssen
Titans of Branding. Kirsti Lindberg-Repom et.al
Markkinointi 3.0, Philip Kotler et.al
Service Managent och marknadsföring - en CRM ansats.
Christian
Grönroos
Brändi kulmahuoneeseen! Marco Mäkinen et.al
artiklar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 160 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 160 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 Storytelling kring 3 olika objekt
Examination 2 närvaro (minimi 80%) och aktivitet vid
närstudietillfällena
Examinationt 3 brandstrategi med analys och
bakgrundsbeskrivning

Examinationerna väger jämnt i slutvärderingen

Lärare

 • Bäck Maria
 • Tolonen Liisa

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

18.2 - 14.3
Se ARBS, Googlekalender och FB

Examinationsformer

2013-03-14 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning