Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

En viktig uppgift managern har är att förmedla
konstnärens/artistens produkt. Men
för att kunna genomföra en lyckad försäljning behöver
producenten
kunskap om
marknaden och det segment produkten riktar sig till.

Under denna kurs kommer du att lära dig att göra en
marknadsundersökning samt att
använda dig av den undersökning och statistik som finns
tillgänglig

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

*identifiera målgrupper och kundgrupper för olika projekt.

 • känner till segmentering samt kan identifiera nishcerna inom
  den
  egna branschen
 • kan på ett ändamålsenligt sätt marknadsföringsprocesserna för
  en
  konstnär eller en konstnärsgrupp
 • behärskar grunderna för marknadsföring och kommunikation
  ur
  kulturproduktionens perspektiv

Innehåll

Under kursen kommer du att göra en definition på en kundgrupp
samt en kvantitativ marknadsundersökning

Förkunskaper

Godkänd kurs i Branding & Storytelling

Kursen ersätter följande kurser

ej relevant

Litteratur

Marknadsundersökning - en handbok, Christens et. al
Studentlitteratur
www.stat.fi Extern länk
www.luovasuomi.fi Extern länk
artiklar publicerade på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

 • marknadsundersökning
 • skriftlig tentamen
 • obligatorisk närvaro under närstudietillfällena

Examinationerna väger jämnt sinsemellan, kriterier finns på
itslearning

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen går 18.3 - 26.3

Examinationsformer

 • 2013-03-26 - Tentamina
 • 2013-03-26 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning