Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förstå den offentliga sektorns roll
inom kulturproduktion. Kommunerna är traditionellt sätt starka
inom kultursektorn och kulturproducenten skall vara förtrogen
med lagar och förordningar som styr processerna.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
förstå verksamhetsformerna inom den offentliga sektorn och kan
gestalta centrala utvecklingslinjer inom denna sektor

Innehåll

Genomgång av kommunallagen och olika kommunernas
involvering i kultursektorn

Förkunskaper

Krävs inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Kursen ersätter inga andra kurser

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:

Närvaro
Presentation och jämförelse av två kommuners kulturstrategi
Analys av kommunal förvaltning

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • 2013-05-21 - Tentamina
  • 2013-05-03 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning