Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att känna till en del av de ekonomiska åtagande som kan krävas av en producent på det fria fältet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå grunderna i bokföring samt vissa andra ekonomiska verktyg

Innehåll

Föreläsningar om bl.a bokföring och vissa ekonomiska verktyg. Fokus är på bokföring och bokslut för tredje sektorn

Förkunskaper

inga förkunskaper krävs

Kursen ersätter följande kurser

icke relevant

Litteratur

Tomperi, Soile Bokföringens grunder
www.finlex.fi Extern länk
Material på itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
  • Praktiska övningar - 5 timmar
  • Självstudier - 10 timmar
  • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

Obligatorisk närvaro
Bokslut
Hemtentamen

Examinationerna väger jämnt sinsemellan

Lärare

  • Bäck Maria
  • Tolonen Liisa

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2013-05-14 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning