Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande ska får erfarenhet
av en omfattande process kring evenemangsproduktion som ger
kompetenser för fortsatt arbete med evenemang.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

 • behärska grunderna för att skapa mångprofessionella
  aktörsnätverk och produktion av kulturevenemang

 • kunna förklara scen- och produktionsteknik och tillämpa
  dem i produktionsuppgifter

 • känna till de branschtypiska kommunikationssituationerna
  inom ditt eget område

 • kunna identifiera principerna för grupp- och teamarbete
  och kan samarbeta med andra i multiprofessionella
  arbetsgrupper

 • kunna förklara arbetslivets verksamhetsformer och verka i
  en arbetsgemenskap

 • kunna planera och organisera verksamhet

 • känna till huvudprinciperna för organisationernas
  verksamhet och ledning och har beredskap för att leda arbete

 • kunna utvärdera arbetsgemenskapens verksamhet samt
  planera, organisera och utveckla verksamheten i arbetslivets
  föränderliga situationer

Innehåll

Alla praktiska och teoretiska delar kring festivalproduktion.

Förkunskaper

Introduktionskurs i kulturproduktion.

Kursen ersätter följande kurser

Ej relevant.

Mer information

Närvaro under produktionsprocessen är obligatorisk.

Litteratur

Marjana Johansson: Det finlandssvenska festivalfältet; Sv.
Kulturfonden 2010
No mud, no tents. Just 3 glorious days : Festivaltrender i
Helsingfors - Fallstudie Kuudes Aisti och Garden Party;
https://publications.theseus.fi/handle/10024/51552 Extern länk
Björkqvist, Halonen m fl: Tuottaja/Producent 2020; Metropolia
2011

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 110 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 110 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar aktivt under hela
produktionsprocessen.

Lärare

 • Tolonen Liisa
 • Öhman Elisabeth

Examinator

Tolonen Liisa

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

25.2-4.5.2013

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning