Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en historisk tillbakablick på
evenemang, en insikt i olika typer av evenemangsupplevelser och
en övergripande kunskap om uppbyggnaden av och verktyg för
genomförande av evenemang.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • behärska grunderna för att skapa mångprofessionella
  aktörsnätverk och produktion av kulturevenemang

 • kunna förklara scen- och produktionsteknik och tillämpa
  dem i
  produktionsuppgifter

 • känna till de branschtypiska kommunikationssituationerna
  inom sitt eget område

 • kunna förklara arbetslivets verksamhetsformer och verka i
  en
  arbetsgemenskap

 • kunna planera och organisera verksamhet

Innehåll

Evenemangshistoria
Evenemangsplanering
Evenemang och upplevelser

Förkunskaper

Introduktion i kulturproduktion.

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant för kursen.

Mer information

Alla föreläsningar är obligatoriska.

Litteratur

 • Helena Vallo, Eija Häyrinen: Tapahtuma on
  tilaisuus,Tietosanoma 2003
 • Sven Eklund: Arbeta i projekt: en introduktion, Lund,
  Studentlitteratur
 • Stefan Olsson, Marcus Frödin: Arrangera det du vill, 2005
 • Per Boysen, Kent Wennman: Musik som levebröd, Sveriges
  Utbildningsradio 2008
 • Lena Mossberg, Erik Nissen Johansen: Storytelling –
  Marknadsföring i upplevelseindustrin, Studentlitteratur 2006

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 106 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 106 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Inlämningsppgift 1: Evenemangshistoria och -planering (skriftlig
uppgift)
Inlämningsuppgift 2: Evenemang och upplevelser (skriftlig
uppgift)
Inlämningsuppgift 3: Hemtentamen

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
Uppgift 1: 20%
Uppgift 2: 40%
Hemtentamen: 40%

Lärare

 • Bäck Maria
 • Tolonen Liisa
 • Öhman Elisabeth

Examinator

Öhman Elisabeth

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

25.2-14.6.2013

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning