Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avlagd kurs bör studenterna behärska
trådprogrammering i Java samt m.h.a. trådar kunna
utnyttja moderna multiprocessorarkitekturer för att
skapa effektiva program för Android-enheter.

Läranderesultat

Färdigheter i Android applikationsutveckling (Java)
med fokusering på samtidighet och parallellisering.

Innehåll

Utveckling av Android-applikationer:
- Samtidighet
- Parallellisering
- Trådprogrammering

Förkunskaper

Introduktion till programmering, algoritmer och
datastrukturer

Litteratur

Finns på Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 21 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 43 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 69 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 69 timmar
  • Varav schemalagda studier: 64 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Övningar och projekt

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2011-12-20

Kursens tidtabell

Se Itslearning

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning