Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten är väl införstådd med nätverksprogrammering i både client-server miljö och distribuerad tjänste-miljö. Studenten har god förståelse för hur nätverksprogrammeringen sker i .Net miljö.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att klara av att programmera med datakanaler och veta hur man skapar egna överföringsprotokoll. Studenten klarar även av att utveckla distribuerade tjänster som använder sig av en service orienterad arkitektur.

Innehåll

Programmeringsmodellen för en client-server
applikation
Programmering av datakanaler ("Socket
Programming")
- förbindelseorienterad kommunikation (tcp)
- förbindelselös kommunikation (udp)
JSON
Broadcasting
Pipes
Cloud

Förkunskaper

Processprogrammering/parallellprogrammering

Kursen ersätter följande kurser

Nätverksprogrammering

Mer information

Examinations innehåll och deadline meddelas via ItsLearning

Litteratur

EBrary böcker
(http://site.ebrary.com/lib/arcada/home.action Extern länk)
-C# Network Programming
-C# Programming for the Absolute Beginner
-Professional C# 2012 and .NET 4.5

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer inom angiven tid:
Examination 1: Projekt 1-JSON service
Examination 2: Projekt 2-Middleware
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Lärare

  • Westerlund Magnus
  • Stenvall Sam

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-11-24

Kursens tidtabell

Projekten i kursen publiceras och beskrivs på ItsLearning. Även deadline för dessa projekt meddelas via ItsLearning

Examinationsformer

2014-10-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning