Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en förståelse för
hur mobila applikationer för Microsoft utvecklas
från Windows 8

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att kunna jobba med mobila applikationer i
windows miljö samt vara bekant med programmering i
windows 8 och Visual Studio.

Innehåll

- Introduktion till windows 8 programmering
- Introduktion till Visual Studio
- Introduktion till Windows Mobile plattformen
- Diverse övningar för att introducera olika
koncept för mobil programmering
- Kursprojekt för att förankra teorin i praktiken

Förkunskaper

Baskunskaper i programmering.

Kursen ersätter följande kurser

C++ och QT

Mer information

Inga

Litteratur

Windows phone 7 Application Development, hittas på
ebrary.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Kursprojekt

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande examinationer:
Kursprojekt 1
Kursprojekt 2

Lärare

Forss Thomas

Examinator

Forss Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Läsåret 2013-2014

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning