Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenterna ska få en insikt i programmering på system-/hårdvarunivå.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha goda kunskaper i utveckling av systemprogramvara med C i Linux- och Android-miljö.

Innehåll

- Introduktion till programmeringsspråket C
- De väsentligaste skillnaderna mellan C och högnivåspråk såsom Java och C++
- C-progammering i Linux- och Android-miljö
- Processhantering och parallellisering med C
- Programmering av grafikhårdvara med Open GL ES 2.0 (OGLES2)
- Optimering av Android-applikationer med C

Förkunskaper

Operativsystem och praktisk Linux
Introduktion till C++ och QT-ramverket
Processprogrammering

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 20 timmar
  • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
  • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Övningar och projekt

Lärare

Karlsson Jonny

Examinator

Karlsson Hanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning