Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge studenten förmåga att programmera i Windows-
miljö med grafiska användargränssnitt.

Läranderesultat

Studerande bör förstå och kunna använda .NET
ramverket för att skapa grafiska användargränssnitt
i Windows miljö. Studerande kan använda sig av C#
programmeringspråket för att skapa program.

Innehåll

1..NET ramverket
2.Windows Forms
3.Fönster
4.Grafik och texthantering
5.Dialoger och kontroller
6.Rita användargränssnitt och koppla kod
7.Lagring och printning av data

Förkunskaper

Systemdesign och UML

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Datum för inlämnande av uppgifter och projekt
meddelas via itslearning. Studerande bör närvara vid
projekt presentationstillfällen, som meddelas via
mail under kursens gång.

Litteratur

Huvudsaklig litteratur:

Solis Daniel, Illustrated C# 2008/2010, Apress,
2008/2010

Freeman & Freeman, Head First Design Patterns,
O'Reilly Media, 2004

Extra litteratur,

OOP Demystified, Keogh Jim, McGraw-Hill Companies,
2005 (finns på ebrary)

Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen, Peter Axel
Nielsen och Jan Stage : Objektorienterad analys
och design, Studentlitteratur, Sverige, 2001

Mats Apelkrans och Carita Åbom : OOS / UML En
objektorienterad systemutvecklingsmodell för
processororienterad affärsutveckling,
Studentlitteratur, Sverige, 2001

Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John
Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable
Object-Oriented Software, Addison-Wesley
Professional, 1994

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 54 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 39 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Båda projekten i kursen behöver avklaras för att
kunna bli godkänd.

Lärare

Forss Thomas

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Hösten 2013

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning