Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge färdigheter i att programmera med objektorienterad metodik. Vid slutförd kurs bör studeranden förstå klass och objekt begreppen, samt kunna använda sig av dem då de programmerar. Studeranden bör utöver detta även förstå vad som menas med effektiv och säker programmering.

Läranderesultat

 1. Kunna självständigt bygga upp en klasshierarki
 2. Kunna skapa ett program med felhantering
 3. Kunna hantera filer i C++
 4. Kunna använda sig av överlagring
 5. Kunna använda sig av C++ standard biblioteket
 6. Kunna använda sig av Allegro biblioteket framförallt för skapandet av 2D grafik

Innehåll

 1. Klasser
 2. Objekt
 3. Relationer mellan klasser och objekt
 4. Klasshierarkier genom arv
 5. Konstruktorer/destruktorer
 6. Strömmar
 7. Överlagring
 8. Undantag
 9. Virtuella funktioner
 10. Abstrakta klasser
 11. Dynamisk bindning
 12. Polymorfism
 13. Klassmallar (Templates)

Förkunskaper

Introduktion till programmering
Algoritmer och datastrukturer

Mer information

Datum för inlämnande av uppgifter meddelas via Blackboard Learning System (BLS).

Litteratur

Dawson M. : Beginning C++ through game programming 2nd ed., USA, 2007
Harbour J. : Game programming, all in one 3rd ed., USA, 2007

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 50 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 35 timmar
 • Självstudier - 24 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 59 timmar
 • Varav schemalagda studier: 74 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Westerlund Magnus

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-11-30

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning