Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursmålsättningen är att studerande skall behärska
programmeringens grunder och kunna lösa enkla
programmeringsuppgifter med programmeringsspråket
Java.

Läranderesultat

1. Studerande skall självständigt kunna använda
sig av kompilatorer för Java
2. Kunna planera ett program mha flödesschema
3. Kunna skapa ett program från ett flödesschema
4. Kunna avlusa - debugga - ett program
5. Kunna mellanlagra data i variabler
6. Kunna använda styrsatser och metoder för
skapande av beteende
7. Förstå hur problemlösning görs med hjälp av
enkla algoritmer, samt kunna skapa dessa
algoritmer
8. Kunna strukturera ett program med underprogram
9. Kunna strukturera data med sammansatta
datatyper

Innehåll

Allmänt om programvarukonstruktion
- planering
- genomförande
- testning
- dokumentering
Problemlösning
Syntax och semantik i programmeringsspråket Java
- den allmänna uppbyggnaden hos ett program
- datatyper
- aritmetiska och logiska uttryck
- tilldelningssats och sammansatt sats
- in- och utmatning av information
- styrsatser för förgrening och upprepning
- metoder och rekursion
- lagringsklasser och modulär programutveckling
- filhantering
Klassbibliotek

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

C-språket 1

Mer information

Inga

Litteratur

Holm, Per : Objektorienterad programmering och
Java, Studentlitteratur, Sverige, 2007
Cadenhead, R. och Lemay, L. : Teach yourself Java
6 in 21 days, Sams, USA, 2007
Cadenhead, R. och Lemay, L. : Lär dig Java 2 på 3
veckor, Pagina, Sverige, 2003
Franzén T : Java från Grunden,
Studentlitteratur, Sverige, 2003

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 43 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
 • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Projektinlämning

Examinationskrav

För att klara kursen krävs att projektet i kursen
blivit godkännt samt att tenten är godkänd.

Lärare

 • Forss Thomas
 • Westerlund Magnus

Examinator

Westerlund Magnus

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-01-28

Kursens tidtabell

Våren 2012

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning