Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ge studenterna grundkunskaper i operativsystemets
funktion samt praktiska färdigheter i installation,
användning och administrering av Linux-datorer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenterna känna
till:

 • operativsystemets funktion
 • säkerhetsriskerna när en dator uppkopplas till
  ett nätverk

samt kunna:

 • installera och administrera Linux-datorer
 • installera program
 • använda kompilatorer
 • konfigurera en Linux-dator både genom att
  använda grafiska och tekstbaserade verktyg
 • programmera och utnyttja enkla skript
 • sätta upp säker datakommunikation

Innehåll

Operativsystemets funktion:

 • Operativsystemarkitekturer
 • Processer och processhantering
 • Minneshantering
 • Drivrutiner
 • Filsystem
 • Säkerhet

Användning av Linux

 • Användning av komandotolken
 • Hantering av processer
 • Filhantering
 • Användarhantering
 • Bash-skript
 • Boottladdare
 • Startskript
 • Driftsnivåer
 • Allmänt om Linux och datasäkerhet

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Operativsystemet Unix

Litteratur

Handouts.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 69 timmar
 • Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

En praktisk och en teoretisk tent

Lärare

 • Karlsson Jonny
 • Scherbakov-Parland Andrej

Examinator

Shcherbakov Andrey

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-12-21

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning