Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att ge studerande färdighet att planera, utforma,
förverkliga och hantera en enkel relationsdatabas.
Detta innebär samtidigt att studenten måste ha en
grundläggande insikt i teorin bakom
relationsdatabaser, och att han/hon behärskar
grunderna i SQL tillsammans med något
databashanteringsprogram. Studenten skall kunna
använda en verklig databasutvecklingsmiljö i PC-
labbet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ha:

 • goda insikter i relationsdatabaser (begrepp och
  teori)
 • förmåga att skriva korrekt och körbar SQL-kod
  (dvs. behärska ett databashanteringsspråk)
 • grundläggande förståelse av vad query optimering
  innebär
 • förmåga att utforma och förverkliga enkla
  relationsdatabaser i riktig klient-server-miljö
 • förstå innebörden av och kunna utnyttja en
  designmetodologi

Innehåll

Databasteori:

 • definitioner, grundbegrepp och terminologi
 • relationsdatabas-modellen,relationsalgebra
 • databashanteringssystem och frågespråk
 • dataintegritet
  Databashantering i en klient-server miljö med SQL:
 • sökningar i databasen och övrig
  "datamanipulering" (DML)
 • skapa tabeller och övriga databasobjekt (DDL)

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

2004-2005 DATABASER OCH SQL

Mer information

Inga

Litteratur

Föreläsningsmaterial
Thomas Padron-McCarthy: Databasteknik.
Studentlitteratur 2005
Thomas Connolly etc.: Database Systems, Fifth
Edition (2010)
Connolly, Begg, Holowczak: Business Database
Systems (2008)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 32 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 41 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Kursprojekt

Examinationskrav

 1. SQL-övning (individuell hemtent)
 2. Databasprojekt i tre delar. För projekten
  gäller max. 2 personers arbetsteam.

Lärare

Forss Thomas

Examinator

Forss Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Hösten 2013

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning